Zaproszenie na VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

wpis w: Konferencje | 0

W dniach 29- 30 stycznia 2014 r. w Warszawie odbędzie się VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego. Zdrowie Publiczne oraz stan ochrony zdrowia w Polsce to temat niezwykle rozległy i wielce drażliwy.

Istnieje wiele aspektów, które należałoby poruszyć i podczas nadchodzącego spotkania postaramy się skupić na sprawach najistotniejszych dla społeczeństwa.
Nasi Eksperci wypowiedzą się na tematy związane z: rolą promocji zdrowia w realizacji programów prozdrowotnych, kształceniem kadr zdrowia publicznego, zdrowiem publicznym w polityce zdrowotnej Państwa, jak również zdrowiem w działaniach samorządów gminnych i powiatowych. Natomiast w trakcie dyskusji panelowej podejmiemy dialog na temat problemów zdrowia społeczności lokalnych w działaniach samorządowych.

Mimo wielu lat debaty w dalszym ciągu nie została uchwalona ustawa o zdrowiu publicznym.

Chcielibyśmy, aby wnioski i konkluzje z nadchodzącego wydarzenia stanowiły przyczynek i fundament do stworzenia instytucjonalnych podstaw zdrowia publicznego w Polsce.

Do udziału zapraszamy wszystkie instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli Parlamentu, media oraz organizacje branżowe.

Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie w tym ważnym dla środowiska ochrony zdrowia oraz opinii publicznej wydarzeniu.

www.zdrowie-publiczne.com

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr Włodzimierz W. Sukiennink
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego