Ryzyko cukrzycy ciążowej na tle niedoboru Witaminy D
dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
Etyczny spór o in vitro
prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz
Niepłodność jako czynnik ryzyka poronień
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak
Diagnostyka wybranych przyczyn poronień
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Przezpochwowe udrażnianie jajowodów w leczeniu niepłodności
dr n.med. Krzysztof Pyra
Niepłodność jako wieloczynnikowy problem choroby przewlekłe
dr n. med. Maciej Barczentewicz
Wyniki po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski
Witamina D a choroby układu krążenia oraz cukrzyca
prof. dr hab. n.med. Andrzej Milewicz
DEBATA "IN VITRO"
NIEPŁODNOŚĆ – plagą zdrowotną XXI wieku
Bezpieczeństwo, skutki uboczne oraz najnowsze dane na temat środków wczesnoporonnych
prof. dr med. Johannes Bitzer
Opieka psychologiczna nad parą po poronieniu
dr n. med. Ireneusz Salata
Styl życia – pierwszy krok w leczeniu niepłodności
dr med. Jacek Rączewski
In vitro w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego
dr n. społ. Błażej Kmieciak
Bankowanie nasienia i komórek jajowych - problem nie tylko prawny
dr. hab. Krzysztof Papis
Witamina D - odkrycie ostatnich lat
prof. dr hab. n. farm. Beata Gruber
Metody oznaczania i diagnostyka laboratoryjna deficytu witaminy D
dr Zbigniew Bartoszewicz
Rola witaminy D w rozwoju
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Niedobór witaminy D ryzykiem dysfunkcji mózgu
prof. nadzw. dr hab. n. med. Lucjan Szponar
Czy postać leku i droga podania maja istotne znaczenie dla efektu terapii?
dr n. farm. Marek Juda
Które produkty naszej diety zawierają najwięcej witaminy D?
dr n. med. Edyta Biernat-Kałuża
Klucz do skutecznej diagnozy: spektrometria mas
dr n. chem. Aleksandra Wysłouch
Witamina D a insulinoporność i otyłość, cukrzyca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
Witamina D a zdrowie seksualne mężczyzn
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski
Witaminy a neoangiogeneza
prof. dr hab. n.med. Rudolf Klimek
Choroby przenoszone drogą płciową
Iwona Rudnicka
Stoper w akcie seksualnym
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Izdebski
Treści edukacji seksualnej wpływające na zdrowie seksualne
dr n. med. Alicja Długołęcka
Zmniejszenie ryzyka zagrożenia zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, niebędących w ciąży i ciężarnych, poprzez wpływ na żywienie
prof. nadzw. dr hab. n. med. Lucjan Szponar
Kosmetyki, botox i kwasy a płodność – czy mogą być źródłem zaburzeń płodności?
dr n. med. Barbara Walkiewicz-Cyrańska, dr n. med. Ewa Kaniowska
Niektóre współczesne problemy prokreacji męskiej
prof. dr hab. n. med. Roman Kotzbach
Czy potrzebne nam są banki nasienia?
dr Jan Karol Wolski
Środowiskowe zagrożenia reprodukcji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke
PCB jako istotny czynnik ryzyka w występowaniu zaburzeń neurorozwojowych w populacji dzieci
dr n. med. Agata Piekut
Funkcjonowanie seksualne i rodzicielskie kobiet z wrodzonymi wadami narządów płciowych
prof. dr hab. n. med. Maria Beisert
Przewlekłe choroby nerek: płodność i ciąża
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Poronienia nawykowe – rokowania co do płodności
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora
Jak uniknąć „in vitro” w leczeniu niepłodności?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Testosteron a zachowania płciowe
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Zaburzenia odżywiania okresu pokwitania a późniejsza płodność dojrzałej kobiety
dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Suplementy diety i witaminy – przesada czy uzasadniona konieczność?
dr hab. n. med. Romuald Stanisław Dębski
Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii. Doświadczenia własne
prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek
Co robić aby przeciwdziałać pogarszaniu się zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego u mężczyzn
prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer
Związek pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska bytowania człowieka a urodzeniem zdrowego dziecka – stan wiedzy
prof. dr hab. n. med. Ewa Marchwińska-Wyrwał
Środowisko, geny i płodność
dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
Urodzenia martwe i niska urodzeniowa masa ciała noworodków a jakość powietrza w woj. śląskim
dr n.med. Monika Rusin
Model unikania lęku w czynności seksualnej, czy może być przyczyną zaburzeń płodności?
dr n. med. Beata Wróbel
Protekcja płodności pacjenta onkologicznego
dr Jan Karol Wolski
Czy współcześnie istnieje problem konfliktu serologicznego?
prof. dr hab. n. med. Roman Kotzbach
Materiały alloplastyczne w rekonstrukcji dna miednicy po notyfikacji FDA
prof. dr med. Eckhard Petri
Pęcherz nadreaktywny – update 2016
dr n. med. Paweł Miotła
Minislingi – miejsce w leczeniu nietrzymania moczu
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Materiały syntetyczne w uroginekologii – aktualne rekomendacje
dr n. med. Artur Rogowski
Powikłania po operacjach slingowych - rozpoznanie i leczenie
prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Ciąża i poród, a nietrzymanie moczu u kobiet
dr n. med. Magdalena Broś-Konopielko
Leczenie defektów kompartmentu przedniego – siatki vs operacje klasyczne
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Fotodynamiczne metody uroginekologii
prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny
Praktyczne aspekty stosowania terapii fotodynamicznej w ginekologii
dr n. med. Magdalena Kamińska
Leczenie defektu kompartmentu centralnego – techniki pochwowe vs techniki brzuszne
dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
Leczenie defektów kompartmentu tylnego - siatki vs operacje klasyczne
dr hab. n. med. Grzegorz Surkont
Wulwodynia - problem diagnostyczno-terapeutyczny
dr n. med. Ewa Baszak-Radomańska
Aktualności - IUGA 2015 i ICS 2015
dr med. Dominik Rysak-Luberowicz
Inny to nie znaczy, że gorszy
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Analiza sytuacji diagnozy autyzmu w Polsce
Kamila Widawska
Etiologia i patogeneza autyzmu
dr n. hum. Aneta Wojciechowska
Zapomniani walczący - portret psychologiczny rodziców dzieci z autyzmem
Kamila Widawska
Konstytucyjne prawo pacjenta do decydowania o wyborze standardu leczenia
Katarzyna Sabiłło
Zaburzenia mikroflory jelit w chorobach ze spektrum autyzmu
dr Mirosława Gałęcka
Alergia pokarmowa opóźniona w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Zuzanna Baraniak
Alergia pokarmowa opóźniona w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
mgr Katarzyna Drews
Twórczość i autyzm, czyli o tym, że każde dziecko ma potencjał twórczy
Kamila Widawska
Tlenoterapia hiperbaryczna – szansa na lepsze życie
dr med. Jacek Rączewski
Jak zwiększyć skuteczność operacji slingowych?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
Postępy w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego OAB
dr hab. n. med. Piotr Dobroński
Jak leczyć powikłania po operacjach slingowych?
prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Operacje ratunkowe w leczeniu nietrzymania moczu
dr n. med. Artur Rogowski
Operacje uroginekologiczne z dostępu brzusznego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Czy pessaroterapia jest alternatywą dla leczenia operacyjnego?
dr hab. n. med. Grzegorz Surkont
Zalecenia przed- i pooperacyjne u pacjentek leczonych uroginekologicznie
dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
Leczenie defektów kompartmentu tylnego - techniki pochwowe
prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
Suplementy diety w ginekologii i położnictwie
dr n. med. Beata Wróbel
Seksualność u pacjentek uroginekologicznych przed i po operacji
Aneta Adamiak
Leczenie defektów kompartmentu centralnego (techniki pochwowe)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski
Leczenie defektów kompartmentu przedniego (techniki pochwowe)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski
"Niepłodność plagą zdrowotną XXI w." 2014
dr n. med. Krzysztof Nowosielski - wystąpienie
"Niepłodność plagą zdrowotną XXI w." 2014
dr n.med. Beata Wróbel - wystąpienie
"Niepłodność plagą zdrowotną XXI w." 2014
dr n. med. Ireneusz Salata - wystąpienie
Justyna Socha STOP NOP kontra dr Paweł Grzesiowski
w programie telewizyjnym Gorący Dyżur