Zaproszenie na I Międzynarodową Konferencję naukowa „Opakowania żywności – zagrożeniem dla Zdrowia? – Fakty i Mity”

wpis w: Konferencje | 0

W dniu 14 listopada 2014 r. w Warszawie odbędzie I Konferencja Naukowa „Opakowania do żywności-fakty i mity”.Wiele substancji wykorzystywanych w przemyśle, rolnictwie czy gospodarstwie domowym, a także zawartych w żywności może wykazywać działanie endokrynnie czynne. Należą do nich wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, niektóre pestycydy czy też fitoestrogeny. Ich obecność w żywności i jej opakowaniach jest priorytetowym obiektem badań, gdyż substancje te mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonowania układu dokrewnego, immunologicznego oraz sprzyjają rozwojowi niektórych typów nowotworów. Wiele z nich charakteryzuje się dużą trwałością i kumulują się w środowisku wpływając na ekosystemy. Dlatego też tak ważnym zagadnieniem jest monitorowanie obecności tych związków między innymi w opakowaniach i w żywności przeznaczonej dla dzieci i dorosłych.

Nasi Eksperci wypowiedzą się na tematy związane, między innymi z obecnością związków endokrynnie czynnych w opakowaniach i żywności, działaniem tych substancji na funkcjonowanie poszczególnych narządów i modyfikacje ich cech strukturalnych, a także omówione będą podstawy priorytetyzacji zagrożeń. Chcielibyśmy, aby wnioski i konkluzje z nadchodzącego wydarzenia przyczyniły się do pełniejszego zrozumienia zagrożeń płynących z obecności związków endokrynnie czynnych na organizm człowieka. Do udziału zapraszamy nauczycieli akademickich, doktorantów oraz organizacje pozarządowe, przedstawicieli Parlamentu, media, a także organizacje branżowe.Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie w tym ważnym, naukowym wydarzeniu.

Zapraszamy!

www.zdrowe-opakowania.pl

prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr Włodzimierz W. Sukiennik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego