13 mld złotych mniej na leczenie. Prezydent podpisał ustawę

wpis w: Zdrowie | 0

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Organizacje pacjentów, pracodawców i związki zawodowe zwracały uwagę, że rzeczywistym skutkiem nowych przepisów będzie uszczuplenie w przyszłym roku środków Narodowego Funduszu Zdrowia dostępnych na leczenie o kwotę ok. 13 mld zł.

Krytykowano nowe przepisy, wskazując, że zmiany mają przenieść na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek finansowania zadań, których koszty dotychczas pokrywano z budżetu państwa. To m.in. zakupy szczepionek, ratownictwo medyczne, bezpłatne leki dla seniorów 75+ i kobiet w ciąży, programy lekowe dla chorych na hemofilię, czy zakażonych wirusem HIV.

Nowelizacja ustawy. Zadań NFZ przybywa

Wśród zmian .jest objęcie przez NFZ finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów Ministerstwa Zdrowia. Oprócz tego nowela zakłada zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego NFZ.

„Powierzenie finansowania świadczeń z kategorii ratownictwo medyczne Narodowemu Funduszowi Zdrowia spowoduje, że w jednym podmiocie skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia ma zasoby kadrowe do realizacji tych zadań, jak również odpowiednią organizację” – oceniono w uzasadnieniu tego rządowego projektu.

Finansowaniem przez NFZ miałby zostać objęty także zakup szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych.

Budżet NFZ straci nawet 13 mld zł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) już wcześniej alarmowała, że zgodnie z tą nowelizacją, pieniądze z funduszu zapasowego NFZ będą mogły zostać przeniesione do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

„Spodziewane jest wytransferowanie w przyszłym roku kwoty rzędu 6 mld zł. Na dodatek, dochody Funduszu zostaną uszczuplone z powodu zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które do tej pory były pokrywane z budżetu państwa. W łącznym wymiarze daje to kwotę przynajmniej 13 mld zł w 2023 r., które zamiast na leczenie pacjentów zostaną wydane w inny sposób” – czytamy w oświadczeniu FPP.

Eksperci firmy Public Policy oszacowali, że proponowane zmiany w najbliższych trzech latach mogą obciąć wydatki na leczenie o 20-40 mld zł.

źródło: money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *