230 zł dożywotniego dodatku do emerytury. Już składają wnioski o wypłatę

wpis w: Zdrowie | 0

230 zł dożywotniego dodatku do emerytury już jest wypłacane, ale nie każdy emeryt może złożyć wniosek o te pieniądze. Ustawodawca przewidział bowiem zwiększenie świadczenia emerytalnego tylko tym, którzy pracowali w dwóch zawodach. Wnioski o dodatek do emerytury można składać, choć trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

  • Dodatek do emerytury należy się tylko wybranym emerytom.Mowa o tych, którzy działali w OSP, dlatego nazywa się on „świadczeniem ratowniczym”.
  • Parlament pod koniec lipca zajął się nowelizacją, znosząc opodatkowanie świadczenia ratowniczego.
  • Do otrzymania dodatku konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy. Dodatku do emerytury nie wypłacają bowiem wszystkim.

230 zł dodatku do emerytury lub świadczenie ratownicze – to jedno i to samo, choć pod innymi nazwami. Nie wszyscy seniorzy mogą jednak o te pieniądze się ubiegać. Wypłaty dotyczą bowiem jedynie dwóch wybranych grup pracowniczych, a prowadzone są one oficjalnie od grudnia 2021 roku.

Dożywotni dodatek do emerytury dla seniorów. 230 zł wypłacą tylko w tych dwóch zawodach

Świadczenie ratownicze należy się emerytom, którzy pracowali jako ratownicy górscy lub w ochotniczej straży pożarnej. Nie wystarczy jednak samo uczestnictwo w strukturach ratowniczych czy OSP – ubiegający się o dodatek muszą odpowiednio udokumentować swoją aktywność w strukturach tych organizacji.Na wypłatę dodatku do emerytury liczyć mogą jedynie ci, którzy przepracowali odpowiednio długo w OSP. Zgodnie z przepisami na wypłatę świadczenia liczyć mogą:
emeryci, którzy mają 25 lat stażu jako strażacy ochotnicy i brali udział w akcjach lub działaniach ratowniczych,emerytki, które mają 20 lat stażu jako strażacy ochotnicy i brały udział w akcjach lub działaniach ratowniczych.

Potrzebny nie tylko staż, ale i pisemne oświadczenie. Podpisać muszą je trzy osoby

Aby potwierdzić swój udział we wspomnianych działaniach i akcjach ratowniczych w okresie przed 31 grudnia 2011 roku, potrzeba odpowiedniego pisma. Konieczne we wnioskowaniu o świadczenie ratownicze jest pisemne oświadczenie przynajmniej trzech osób.
Wśród nich przynajmniej jedna musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Okres sprawowania przez nią swojej funkcji musi obejmować czas, gdy wnioskujący o świadczenie ratownicze brał udział w akcjach ratowniczych, jednak nie musi rozciągać się na cały czas aktywności ratowniczej wnioskodawcy.

Wniosek o dodatek do emerytury. Gdzie zgłosić się po świadczenie ratownicze?

W celu zawnioskowania o 230 zł dożywotniego dodatku do emerytury nie zgłaszamy się do ZUS. Wniosek powinniśmy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – najlepiej u takiego, który urzęduje w jednostce odpowiadającej naszemu miejscu zamieszkania.

Świadczenie ratownicze do końca życia. Pieniądze wypłacać będą do połowy każdego miesiąca

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA jest instytucją odpowiedzialną za wypłatę świadczenia ratowniczego. Uprawnieni powinni otrzymywać pieniądze do 15. dnia każdego miesiąca. Świadczenie ratownicze wypłacane jest dożywotnio bez względu na wysokość podstawowej emerytury wnioskodawcy.

źródło: interia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *