29 ekspertów plus premier. To nowa Rada ds. COVID-19.

wpis w: Zdrowie | 0

KPRM ogłosiła w środę, 9 lutego skład nowej Rady ds. COVID-19 przy premierze Mateuszu Morawieckim. Wśród członków są medycy, ale również prawnik, ekonomista, psycholog i socjolodzy. W sumie 29 osób plus szef rządu.
9 lutego pierwszy raz obradowała nowa Rada ds. COVID-19

Jak podała Kancelaria Premiera, w składzie Rady ds. COVID-19 znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin medycyny i nauk społeczno-ekonomicznych. W obradach tego organu będą uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji.
Specjaliści z dziedziny medycyny

prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban – choroby zakaźne;
prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – chirurgia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży;
dr n. med. Artur Zaczyński – neurochirurgia, CSK MSWiA;
dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz – wakcynologia, Państwowy Zakład Higieny;
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – kardiologia, dyrektor Instytutu Kardiologii;
prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – neurologia, psychiatria, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – psychiatria dziecięca, Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć – pulmonologia, mikrobiologia, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc;
dr hab. n. med. Beata Jagielska – onkologia, Konsultant Mazowiecki z zakresu onkologii klinicznej);
dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska – profilaktyka, zdrowie publiczne, dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie – z-ca dyrektora);
prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak – rehabilitacja, MSWiA, pełnomocnik MZ ds. rehabilitacji pocovidowej;
dr n. med. Marek Migdał – pulmonologia, pediatria, Centrum Zdrowia Dziecka – dyrektor, członek jednego z komitetów przy EMA);
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn – choroby zakaźne, wakcynologia, pediatria, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska – medycyna rodzinna, MSWiA, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański – interna, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych;
dr n. med. Ewa Leporowska – diagnostyka laboratoryjna, kierownik lab. Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu;
prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny – ratownictwo medyczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Specjaliści z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych

dr Marcin Zarzecki – socjolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej;
dr hab. Michał Łuczewski – socjolog, Uniwersytet Warszawski;
dr inż. Franciszek Rakowski – statystyk, prognosta, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego;
dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK – ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
dr hab. Krzysztof Koźmiński – prawnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
dr Tomasz Rowiński – psycholog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przedstawiciele instytucji

Adam Niedzielski – minister zdrowia;
Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
Krzysztof Saczka – Główny Inspektor Sanitarny;
Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny.
Czym zajmie się Rada ds. COVID-19? Główne zadania

Wśród zadań nowo utworzonego organu pomocniczego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wymienia:

dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w kraju, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii;
przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia;
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia dotyczące przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Rada Medyczna już nie istnieje. Teraz to Rada ds. COVID-19

Przypomnijmy: Rada Medyczna przy premierze oficjalnie zakończyła działalność 14 stycznia, kiedy 13 spośród 17 jej członków poinformowało o rezygnacji z udziału w pracach tego organu pomocniczego. Kancelaria Premiera wydała wówczas oświadczenie dotyczące zapowiedzi zmiany formuły doradczej gremium.

17 stycznia odbyło się zebranie sztabu kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyło również kierownictwo resortu zdrowia. Omawiano tam kwestię rezygnacji ekspertów, a podczas późniejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w sprawach związanych z pandemią doradzać mu będą konsultanci krajowi i wojewódzcy.

21 stycznia z kolei zapowiedziano powołanie Rady ds. COVID-19 przy premierze. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poinformował wówczas, że nowy organ będzie zajmował się „wychodzeniem z pandemii”. – Mam nadzieję, że głosy, które się pojawiają, że fala omikrona będzie ostatnią, okażą się trafne, i w związku z tym Rada ds. COVID-19 będzie także obejmowała specjalistów z innych dziedzin, nie tylko z medycyny – zaznaczył premier.

źródłó: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *