70 proc. pielęgniarek z najniższą pensją. Mają największe doświadczenie, ale są bez specjalizacji

wpis w: Zdrowie | 0

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia zaczną obowiązywać od 1 lipca. Aż 70 proc. pielęgniarek trafi do grupy z najniższym wynagrodzeniem w nowej tabeli płac w ochronie zdrowia. – Ta grupa pielęgniarek została zdeprecjonowana i chcemy, żeby zostało to naprawione. Samorząd oraz OZZPiP robią wszystko, aby to zmienić – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Nowa tabela płac dla pielęgniarek i położnych

Projektowana ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zakłada trzy współczynniki dla pielęgniarek i położnych w zależności od wykształcenia i kwalifikacji:

w grupie II: pielęgniarka, położna z tytułem magistra i ze specjalizacją – współczynnik 1,29, pensja 7.304,66 zł brutto
w grupie V: pielęgniarka, położna z wykształceniem magisterskim bez specjalizacji, z licencjatem i specjalizacją, średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, pensja 5.775,78 zł brutto
w grupie VI: pielęgniarki, położne z licencjatem, wykształceniem średnim – współczynnik 0,94, pensja 5.322,78 zł brutto

– Niestety, projekt przewiduje zbyt duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi grupami – oceniła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
70 proc. pielęgniarek i położnych z najniższym współczynnikiem w tabeli płac

Wiceszefowa samorządu podkreśliła, że jedynie 8 proc. pielęgniarek i położnych zaszeregowanych zostanie do tej najwyższej możliwej dla nich grupy.

– W tej środkowej, ze współczynnikiem 1,02, znajdzie się około 21 proc, czyli około 70 proc. trafi do tej najniższej grupy, otrzyma najniższą pensję z porównaniem do pozostałych koleżanek – wyliczała Łodzińska, zwracając uwagę na współczynnik, który w tej grupie wynosi 0,94 i jej zdaniem jest niesprawiedliwy.

Projekt zakłada bowiem, że pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym zaszeregowany będzie do grupy ze współczynnikiem 1.

– Uważamy też, że zawody medyczne powinny mieć wyższe współczynniki niż pracownik działalności podstawowej nie mający bezpośredniego związku z wykonywaniem świadczeń. Nie negujemy potrzeby tych osób, ale w naszej ocenie jest to niezrozumiałe i niedopuszczalne, że niemedyczni mają więcej niż medyczni – dodaje.
„Pielęgniarka zarobi 88 proc. tego co lekarz”

Przypomnijmy, że w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel zwracał uwagę na to, że według nowej tabeli pielęgniarki zarobią 88 proc. pensji lekarzy.

– Jeżeli pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją zarabia według tej ustawy 88 proc. tego co lekarz specjalista, to jest to dla tej grupy kolosalna podwyżka. Pielęgniarki zawsze chciały mieć 50, 60 proc. Mają 88 – podkreślał.

Na słowa szefa OZZL zareagowała prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, tłumacząc – podobnie jak wiceprezes NRL – że jedynie 8 proc. pielęgniarek zaszeregowanych będzie do tej najwyższej dla nich możliwej grupy.

– Pan przewodniczący Bukiel poszedł na skróty, bo to nie będzie tak, że każda pielęgniarka będzie tyle zarabiała. Pielęgniarek z najwyższymi kwalifikacjami jest jedynie 8 proc., czyli około 26 tys. pracujących w zawodzie – mówiła w rozmowie z nami.
– Największa grupa, czyli 180 tys. pielęgniarek jest kształcona w starym systemie, która nie posiada specjalizacji, ale za to mająca ogromne doświadczenie, duży staż pracy i ona jest zaszeregowana najniżej – wyjaśniała szefowa NRPiP.
Uwagi związku pielęgniarek i położnych do ustawy o płacach w ochronie zdrowia

Zofia Małas przypominała, że „to one są najbardziej rozgoryczone, to przez to m.in. był ubiegłoroczny protest, powstało Białe Miasteczko”.

– Lekarze i ci co oponują nasze zarobki, nie znają tych proporcji, jaka to jest skala – dodała.

– Ta grupa pielęgniarek została zdeprecjonowana i chcemy, żeby zostało to naprawione. Samorząd oraz OZZPiP robią wszystko, aby to zmienić – podkreślała.

Dodajmy, że Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych krytycznie odniósł się do projektu ustawy i zgłosił szereg uwag, proponując m.in. nowy podział zaszeregowania poszczególnych pracowników.

– Projekt nie uwzględnienia zgłaszanych od lat postulatów dążenia do spłaszczenia różnic płacowych, a wręcz przeciwnie. Nowelizacja kolejny raz jeszcze zwiększy te różnice – ocenił w piśmie do Ministerstwa Zdrowia OZZPiP.

Związek zaproponował rozdzielenie tabeli płac na dwie. Jedną dla pracowników medycznych, drugą dla pracowników działalności podstawowej.

„Współczynniki pracy dla pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie stosunku pracy”:

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 posiadający wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizację; pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z posiadaną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,29
Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji, w tym rezydent – 1,25
Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – 1,09
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 1,19
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka albo położna posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,09
Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 posiadający średnie wykształcenie oraz opiekun medyczny – 0,86

„Współczynniki pracy dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie stosunku pracy”:

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – 0,78
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *