71 towarzystw przeciwko zaostrzeniu odpowiedzialności karnej lekarzy

wpis w: Pozostałe | 0

Prezesi towarzystw lekarskich wystosowali apel o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Stanowisko w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej poparł także jej prezes, Andrzeja Matyja.

Szefowie towarzystw lekarskich podkreślają, że zmiana dokonana w art. 37a KK została wprowadzona w akcie prawnym, który jak wynika z tytułu, nie był przeznaczony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji bez konsultacji publicznych. Według prezesów towarzystw zlekceważono bardzo silny sprzeciw wobec wcześniejszej próby wprowadzenia tej oraz podobnych zmian zaostrzających odpowiedzialność karną lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia.

„Znowelizowany przepis uniemożliwia złagodzenie rodzaju i wymiaru kary za działania nieumyślnie powodujące zagrożenie życia albo zgon pacjenta i wprowadza preferencję dla orzekania przez sądy kary pozbawienia wolności. Ta nowelizacja kodeksu karnego nawiązuje do skompromitowanej koncepcji utrzymującej błędnie, że zaostrzanie kar zmniejszy liczbę przestępstw. Jeszcze bardziej absurdalne i niezgodne z aktualną wiedzą byłoby twierdzenie, że zwiększanie odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego poprawi jakość leczenia i opieki nad pacjentami” – czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Autorzy apelu przekonują, że doświadczenia Polski i wielu krajów wskazują, że zaostrzanie odpowiedzialności personelu medycznego prowadzi do zmniejszenia dostępności usług medycznych związanych z dużym ryzykiem, do zwiększenia kosztów ochrony zdrowia i do dalszego obniżania zaufania we wzajemnych relacjach pacjentów z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Pod apelem podpisało się aż 71 towarzystw lekarskich.

źródło: nil.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *