ABM ogłosi w 2022 r. konkursy na rozwój wyrobów medycznych. Do wzięcia 524 mln zł.

wpis w: Zdrowie | 0

Wyroby medyczne. W 2022 r. odbędą się konkursy przygotowane przez Agencję Badań Medycznych, obejmujące granty na rozwój wyrobów medycznych, w tym sztucznej inteligencji i telemedycyny – zapowiada prezes ABM, dr hab. Radosław Sierpiński. Na finansowanie tych projektów zaplanowano 524,5 mln zł.
Agencja Badań Medycznych sfinansuje prowadzone w Polsce prace nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi, w tym obejmującymi urządzenia i rozwiązania sztucznej inteligencji oraz telemedyczne, m.in. służące do zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów, skuteczności terapii, przewidywania progresji choroby
Łącznie na finansowanie tych projektów ABM zaplanowała 524,5 mln zł.
W Polsce działa już ok. 300 producentów wyrobów medycznych, a ich udział w wartości całego krajowego rynku tych wyrobów wynosi 15 proc.
– W kraju jest obecne zarejestrowanych ok. 16 tysięcy leków, natomiast wyrobów medycznych – aż ok. 300 tysięcy. Rynek wyrobów medycznych jest bardzo chłonny, rozwojowy i innowacyjny – zaznacza Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED

– Już niebawem w formie grantów z ABM polskie zespoły badawcze otrzymają łącznie kilkaset milionów złotych, aby wdrożyć do systemu ochrony zdrowia nowoczesne wyroby medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, robotyki i telemedycyny – powiedział dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych podczas wtorkowej (23 listopada) konferencji „Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 rok”.
Konkursy na rozwój wyrobów medycznych w trzecim kwartale 2022 r.

Dokładne kwoty na poszczególne postępowania konkursowe dotyczące wyrobów medycznych przedstawiła dr Karolina Maria Nowak, dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w ABM.

Konkursy te są objęte jednym z priorytetowych obszarów finansowania przez Agencję niekomercyjnych badań klinicznych w przyszłym roku pn. „Wyroby medyczne i zdrowie cyfrowe”. Konkursy w tym zakresie zostaną ogłoszone w trzecim kwartale 2022 roku.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie wykorzystania sztucznej inteligencji i dużych baz danych (big data) do poprawy efektywności sytemu ochrony zdrowia. Łącznie na ten cel ABM zaplanowała 364,5 mln zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną trzy grupy projektów:
– Rozwiązania pozwalające na centralizację danych o pacjencie oraz gromadzenie i przetwarzanie tych informacji (wartość konkursu – 100 mln zł)
– Narzędzia zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów, skuteczności terapii, przewidywania progresji choroby (150 mln zł)
– Rozwiązania stosowane w diagnostyce i terapii w zakresie leczenia specjalistycznego oraz szpitalnego (114,5 mln zł)
Konkurs obejmujący rozwój telemedycyny do wykrywania chorób, ich diagnozowania i leczenia. Granty – o łącznej wartości 60 mln zł – przeznaczone zostaną na prace nad nowymi metodami i urządzeniami do zdalnej diagnostyki pacjenta w obszarach:
– onkologii
– chorób metabolicznych
– chorób układu krążenia
Konkurs dotyczący rozwijania nowatorskich metod diagnostycznych zwiększających dokładność, a także szybkość diagnostyki (łączna wartość finansowania tych projektów przez ABM to 60 mln zł).
Konkurs (wartość 40 mln zł) obejmujący prace nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi – urządzeniami oraz rozwiązaniami – stosowanymi w leczeniu i rehabilitacji w obszarach:
– neurologii
– kardiologii
– pulmonologii.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich powyższych projektów ABM przeznaczy 524,5 mln zł.
Wyroby medyczne. Szybko rosnący, chłonny i innowacyjny rynek

– Wartość polskiego rynku wyrobów medycznych w 2018 r. sięgała około 2,5 mld euro, co stanowiło wzrost względem roku 2017 wynoszący aż 40 proc. – informował podczas konferencji dr Piotr Iwanowski, Clinical Development Advisor w firmie start-upowej Oasis Diagnostics SA, prowadzącej badania nad nowymi technologiami w sektorze medycznym.

– W Polsce działa już ok. 300 producentów wyrobów medycznych, a ich udział w wartości całego krajowego rynku tych wyrobów wynosi 15 proc. – dodał Iwanowski.

Z kolei Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED zwracał uwagę, że światowy rynek wyrobów medycznych jest chłonny oraz bardzo innowacyjny.

– Na przykład w 2018 roku tylko w Unii Europejskiej zarejestrowano 18 tys. patentów dotyczących właśnie wyrobów medycznych (technologii nielekowych). Dla porównania – leków zarejestrowanych w Europie było wówczas o kilka tysięcy mniej. W Polsce jest obecne zarejestrowanych ok. 16 tysięcy leków, natomiast wyrobów medycznych – aż ok. 300 tysięcy – podsumował prezes Grądkowski.
AOTMiT częściej ocenia leki niż wyroby medyczne

Wskazał, że zupełnie inaczej ta statystyka wygląda w przypadku wprowadzania nowych leków i wyrobów medycznych do refundacji ze środków publicznych.

– W ubiegłym roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaopiniowała ok. 330 leków pod kątem ich ewentualnej refundacji. Natomiast takiej ocenie w 2020 r. AOTMiT poddał tylko ok. 20 technologii nielekowych – wyrobów medycznych – informował szef Izby Polmed.

– W Polsce są nowoczesne technologie nielekowe. Niestety, brakuje ścieżek prowadzących do wdrażania innowacyjnych wyrobów medycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych w ramach procedur szpitalnych – podsumował prezes Arkadiusz Grądkowski.
Rekordowy rok pod względem realizacji badań klinicznych Polsce

Dr hab. Radosław Sierpiński, prezes ABM podsumował w czasie wtorkowej konferencji ponad dwuletnie funkcjonowanie Agencji. Podkreślił, że 2021 r. będzie rekordowym rokiem pod względem liczby zarejestrowanych, a także realizowanych badań klinicznych w Polsce.

– To ponad 800 badań klinicznych. Samych badań niekomercyjnych będzie około 100, a więc mówimy o gigantycznym przyroście od momentu, gdy Agencja powstawała – zaznaczył szef ABM.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *