Banki prześwietlają Polaków jak szalone. Oto co się dzieje

wpis w: Pozostałe | 0

Ponad 8 mln osób, czyli 26 proc. dorosłych Polaków, w 2023 roku sprawdziły banki i przedsiębiorcy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Niektórzy byli weryfikowani kilkukrotnie.

Z raportu BIG InfoMonitor wynika, że w ich rejestrze znajduje się prawie 2,1 miliona osób zalegających z płatnościami, takimi jak rachunki za telefon, alimenty, koszty sądowe, grzywny za brak biletu komunikacji miejskiej, opłaty za wynajem mieszkania czy raty kredytowe. Ich łączne zadłużenie sięga niemal 47 miliardów złotych.

W roku 2023 banki i przedsiębiorcy prześwietlili rekordową liczbę osób – 8,15 miliona, co stanowi jedną czwartą dorosłej populacji Polski (26 proc.). Wielokrotne weryfikacje niektórych osób zostały również odnotowane.

Według danych BIG InfoMonitor, w 2023 roku ilość pobranych raportów dotyczących płatniczej wiarygodności konsumentów była o niemal 4 miliony wyższa niż w roku poprzednim. Również liczba sprawdzonych osób zwiększyła się o prawie milion.

Zainteresowanie sprawdzaniem wiarygodności płatniczej dotyczyło ludzi w każdym wieku i obu płci. Jednak szczególnie zwiększył się udział osób poniżej 30 roku życia (z 16 proc. do 18 proc.), podczas gdy interes wśród osób powyżej 70 roku życia nieznacznie spadł (z 7,4 proc. do 6,8 proc.). Niemal połowa badanych konsumentów to osoby w wieku od 31 do 50 lat.

– W zeszłym roku, z niemal 1,8 miliona sprawdzonych osób, 22 proc. okazało się mieć opóźnienia w płatnościach – to niemal jedna piąta sprawdzonych osób. Dla firm obsługujących takich klientów, te informacje są cenne, gdyż pozwalają ograniczyć ryzyko strat finansowych. Dla dłużnika jest to sygnał, że jego sytuacja finansowa wymaga skorygowania – podkreśla prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak.

BIG InfoMonitor przestrzega, że wpis do rejestru następuje zawsze z powiadomieniem dłużnika. Na 30 dni przed zgłoszeniem do rejestru z powodu zadłużenia na kwotę minimum 200 złotych, dłużnik otrzymuje informację o przyszłym wpisie oraz jego przyczynie.

Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych na temat płatniczej wiarygodności uczestników rynku gospodarczego.

źródło: money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *