Choroba wieńcowa: lek na cukrzycę może obniżać ryzyko. Trwa rekrutacja do badań

wpis w: Zdrowie | 0

Wpływ metforminy na chorobę niedokrwienną serca zbadają kardiolodzy z Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Liczą na to, że może ona zapobiegać ponownej interwencji wieńcowej.

Jak podała ABM w komunikacie prasowym, metforminę stosuje się w leczeniu cukrzycy
Wskazała, że dotychczas nie było odpowiednich badań klinicznych oceniających wpływ metforminy na chorobę niedokrwienną serca
Są jednak przesłanki świadczące o korzyściach płynących dla układu sercowo-naczyniowego ze stosowania tego leku

Ryzyko ponownej interwencji wieńcowej?
Kardiolodzy z Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w finansowanym przez Agencję Badań Medycznych (ABM) badaniu oceniają wpływ metforminy zastosowanej u pacjentów bez cukrzycy na ryzyko przeprowadzenia ponownej interwencji wieńcowej, czyli implantacji stentu po wcześniejszej skutecznej przezskórnej rewaskularyzacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego.- Mechanizm działania metforminy, polegający na zmniejszaniu gotowości prozakrzepowej, działaniu przeciwzapalnym, modyfikacji znanych czynników ryzyka, a być może przede wszystkim poprawie ekonomii energetycznej komórek narażonych na stres niedokrwienny, może zmniejszać ryzyko w badanej grupie chorych – powiedział cytowany w komunikacie ABM koordynator badania, dr n. med. Piotr Kwiatkowski.Dotychczasowe badania dają obiecujące wyniki – wskazują na istotną redukcję zawałów serca w grupie chorych przyjmujących ten lek (nawet do 33 proc.), ale są one zbyt skromne, by na ich podstawie wyciągać jednoznaczne wnioski.

– Mamy nadzieję, że nasze badanie będzie stanowić odpowiedź na powstałe pytania i pozwoli na otwarcie nowych możliwości terapeutycznych – powiedział dr Kwiatkowski.
To połowa zgonów w Polsce

ABM przypomina, że połowę zgonów w Polsce powodują choroby układu sercowo-naczyniowego, a starzejąca się populacja stawia przed lekarzami kolejne wyzwania. Dlatego poszukiwane są nowe metody, by zapobiec ponownej interwencji wieńcowej.

– Choroba wieńcowa jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Jest to schorzenie, w którym z powodu zwężeń w tętnicach wieńcowych do mięśnia sercowego dociera niedostateczna w stosunku do aktualnych potrzeb metabolicznych ilość utlenowanej krwi. Powoduje to zaburzenia pracy serca i prowadzi do groźnych powikłań takich jak zawał serca – zwróciła uwagę ABM.

W komunikacie przypomniano, że leczenie choroby wieńcowej jest długotrwałe, wymaga zmiany stylu życia i długotrwałego stosowania wielu leków, m.in. obniżających ciśnienie tętnicze, regulujących poziom cholesterolu, rozszerzających naczynia wieńcowe czy przeciwpłytkowych. Przypomniano, że w niektórych przypadkach konieczna jest także rewaskularyzacja wieńcowa, czyli przywrócenie normalnego przepływu krwi w zwężonym naczyniu wieńcowym poprzez wprowadzenie stentu lub wykonanie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass).
Trwa rekrutacja pacjentów

Obecnie do badania prowadzona jest rekrutacja pacjentów, którzy nie chorują na cukrzycę i nie przyjmowali dotąd leków hipoglikemizujących – obniżających poziom glikemii, w wieku powyżej 18 lat, u których wykonano przezskórną pełną i skuteczną rewaskularyzację co najmniej jednego naczynia wieńcowego z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Planowana jest rekrutacja ok. tysiąca pacjentów.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *