Co na styczniowej liście leków refundowanych? MZ ogłasza kilka nowości, w tym dla diabetyków

wpis w: Pozostałe | 0

Pierwsza w 2020 roku lista leków refundowanych może ucieszyć pacjentów diabetologicznych. Do refundacji wejdą leki inkretynowe. Nowe leki otrzymają pacjenci psychiatryczni zmagający się z depresją oraz w leczeniu podtrzymującym w schizofrenii. Są i inne nowości.

– Kolejna lista leków refundowanych i kolejne nowości. O zmianach w refundacji leków onkologicznych resort zdrowia poinformuje w przyszłym tygodniu. Ale na liście są zmiany w innych obszarach, oczekiwane przez pacjentów – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, prezentując w piątek (13 grudnia) listę refundacyjną, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

– Przede wszystkim nowe leki dla osób chorych na cukrzycę. Niejako dopełniamy listę leków, którymi możemy leczyć tych pacjentów. Mają one bardzo dobre działanie obniżające poziom hemoglobiny glikowanej i zmniejszają masę ciała, ale też zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe – dodał.

Mowa o lekach inkretynowych. Diabetycy zyskają m.in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy.

Wspomniane analogi GLP-1 będą refundowane dla pacjentów o BMI powyżej 35. Pozostałe wskazanie są identyczne jak przy flozynach (cukrzyca typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi z hemoglobiną glikowaną co najmniej 8 proc. i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym).

Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną dla chorych na cukrzycę będzie lek Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), stanowiący nowe połączenie insulin.

Wskazaniem do jego stosowania jest cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i powyżej oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c > 8%, a także cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją według WHO).

Nowe leki otrzymają pacjenci psychiatryczni zmagający się z depresją oraz w leczeniu podtrzymującym w schizofrenii.

Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych”, a Brintellix (wortioksetyna) – we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych”, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Na liście aptecznej znajdzie się również Trevicta (paliperidon), stanowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym uwalnianiu, która będzie dostępna dla pacjentów m.in. w leczeniu podtrzymującym schizofrenii.

– Kolejnym obszarem naszego zainteresowania jest grupa pacjentów, która z jednej strony ma ciężką astmę, a z drugiej pokrzywkę. Tu grupa docelowa dzieci od 6 do 11 roku życia – wyliczał nowości na liście minister Szumowski.

Także nowością na liście refundacyjnej będzie poszerzenie możliwości terapii lekiem Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”, a ponadto będzie on dostępny w nowym programie lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”.

Ponadto refundacją objęto we wskazaniach pozarejestracyjnych leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego programu lekowego „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”.

źródło: rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *