Dramatyczny apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

wpis w: Pozostałe | 0

„Po raz pierwszy w historii działalności Stowarzyszenia jesteśmy zmuszeni wystosować apel o podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazły się szpitale kliniczne” – napisali w apelu przedstawiciele Polskiej Unii Szpitali Klinicznych (PUSK).

Zdaniem PUSK, do dramatycznej sytuacji finansów szpitalnych przyczynił się m.in. szereg narzuconych w ostatnich miesiącach przez Ministerstwo Zdrowia regulacji płacowych, które spowodowały całkowitą degradację systemu płac w szpitalach. Jak można przeczytać w apelu, sytuacja szpitali klinicznych w kontekście niekorzystnej sytuacji większości podmiotów leczniczych należących do tzw. sieci szpitali jest tym bardziej alarmująca, iż ich funkcjonowanie ma kluczowy oraz strategiczny charakter.

Dane zebrane z 32 szpitali klinicznych opublikowane w Raporcie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, porównując do danych z Raportu z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych wskazują, iż wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. skumulowany wynik ze sprzedaży 32 szpitali klinicznych był aż o 131,7 mln zł niższy, niż w przypadku skumulowanego wyniku ze sprzedaży 119 szpitali powiatowych. Skumulowany wynik finansowy netto w przypadku szpitali klinicznych był gorszy 0 26,2 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe wyższe 0 1,1 mld zł – przekonuje PUSK.

Stowarzyszenie wskazuje, że kolejnym elementem wpływającym niekorzystnie na budżety szpitali klinicznych jest obecnie obowiązująca wycena procedur, która po pierwsze nie była od wielu lat aktualizowana, co w kontekście zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej jest niedopuszczalne, ponadto w żaden sposób nie odzwierciedla kosztów ponoszonych przez szpitale kliniczne jako ośrodki o najwyższym stopniu referencyjności.

„Jako Zarząd Stowarzyszenia nie godzimy się na marnotrawienie potencjału szpitali klinicznych, co ma miejsce obecnie. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do urealnienia finansowania szpitalnictwa w Polsce w zakresie wynikającym ze zmian w kosztach funkcjonowania w ciągu ostatnich lat” – stwierdzono w apelu, który podpisał przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych dr hab. Szczepan Cofta.

źródło: rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *