Dwudniowa pikieta pielęgniarek w Warszawie. Ptok: jedziemy patrzeć posłom na ręce

wpis w: Zdrowie | 0

22 i 23 czerwca pielęgniarki organizują manifestację w Warszawie i „nocny dyżur” przed Sejmem. – Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zdecydował o dwudniowym proteście. 22 czerwca od 10 rano zaczynamy pikietę przed Sejmem i będziemy tam do godz. 24 dnia następnego – tłumaczy przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok.22 i 23 czerwca protest pielęgniarek i położnych przed Sejmem

22 i 23 czerwca Sejm zajmie się senackimi poprawkami do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wówczas powinniśmy poznać ostateczny kształt podwyżek dla medyków, które mają obowiązywać od 1 lipca, a dotyczyć będą m.in. pielęgniarek, położnych, lekarzy, diagnostów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, farmaceutów oraz opiekunów medycznych.

– Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zdecydował o dwudniowym proteście pielęgniarek – mówi przewodnicząca Związku Krystyna Ptok.

– Pikietę zaczynamy 22 czerwca o godz. 10 i będziemy pod Sejmem do godz. 24 dnia następnego. Przygotowujemy się na „dyżur nocny” pod Sejmem. Dla nas to już taka „tradycja”, zdążyłyśmy już się do tego przyzwyczaić – precyzuje szefowa OZZPiP.Podwyżki od 1 lipca. Pielęgniarki chcą utrzymania poprawek Senatu

Związkowi zależy na przyjęciu przez Sejm senackich poprawek.

– Jedziemy patrzeć posłom na ręce – podkreśla Krystyna Ptok.

– Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie dostrzeżony i posłowie nie politycznie, a społecznie podejdą do głosowania. Chcemy, aby zrozumieli społeczną potrzebę poprawy ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy – tłumaczy.

– W ubiegłym roku, na tym samym etapie prac nad ówczesną ustawą byliśmy blisko wywalczenia satysfakcjonujących poprawek. Zabrakło wtedy trzech głosów. Gdyby wtedy ustawa w Sejmie przeszła w proponowanym kształcie, nie byłoby społecznego niezadowolenia, nie byłoby ogólnopolskiego protestu 11 września, nie byłoby Białego Miasteczka 2.0 – wspomina.
– Przekazaliśmy pismo posłom tłumacząc społeczną potrzebę zmian w ustawie. Mam nadzieję, że nasza obecność sprawi, że przychylą się do przyjęcia poprawek – dodaje Krystyna Ptok. Od 1 lipca nowa tabela płac w ochronie zdrowia. Pielęgniarki chcą wyższych współczynników

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Senat przyjął ponad 20 poprawek do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, a najważniejsza z nich – mimo sprzeciwu Ministerstwa Zdrowia – podwyższa współczynniki dla wszystkich grup uwzględnionych w tabeli płac o 0,25.

Ministerialna nowa tabela najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, która ma obowiązywać od 1 lipca 2022 wygląda następująco:

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto; Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.

Z kolei pielęgniarki chcą, aby posłowie przyjęli wyższe współczynniki (to oznacza wyższe najniższe wynagrodzenia), ale nie tylko. 15 czerwca OZZPiP w zapowiedzi manifestacji w Warszawie, podkreślił, że domaga się realizacji czterech postulatów.

„Poprzez udział w manifestacji chcemy zaapelować do wszystkich Posłanek i Posłów o poparcie poprawek Senatu do ustawy, przyjętych przez Senat uchwałą z dnia 9 czerwca 2002 roku, które dotyczą przede wszystkim:

gwarancji finansowania podwyżek – wprowadzenia do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie,
uznania POSIADANYCH kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup współczynników wg posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym,
bezzwłoczne uznawanie podwyższenia kwalifikacji – wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia pracownika następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez niego faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych,
zwiększenia współczynników pracy we wszystkich grupach o 0,25 – co oznacza dodatkową podwyżkę kwoty minimalnego wynagrodzenia o 1 415,63 zł.

– Zapraszamy przedstawicieli wszystkich pracowników ochrony zdrowia do udziału w manifestacji w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – dodaje OZZPiP.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *