FENG. Firmy mogą dostać wsparcie adekwatnie do swoich potrzeb i strategii

wpis w: Zdrowie | 0

Firmy, które zdecydują się na skorzystanie ze środków programu FENG będą mogły w jednym projekcie sfinansować zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak również wdrożenie innowacji.
4,3 mld euro na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych

– Jesteśmy na końcowym etapie prac i negocjacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który w pewnym zakresie będzie kontynuacją programu „Inteligentny rozwój” – zapowiada Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas sesji „Przemysł farmaceutyczny” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyrektor przedstawiła m.in. różnice między FENG a programem „Inteligentny rozwój”, a także plany resortu w zakresie podziału środków, ze wskazaniem, na jakie główne obszary wsparcia będą kierowane oraz na jakiego rodzaju projekty firmy farmaceutyczne będą mogły uzyskać dofinansowanie w programie FENG.

Do podziału jest niebagatelna kwota 8 mld euro, z czego ponad połowa – 4,3 mld euro, trafi na wsparcie przedsiębiorców, którzy będą chcieli realizować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne projekty.

– Bardzo nam zależy, żeby te środki zostały dobrze zaprogramowane, a potem dobrze zainwestowane. Jeśli chodzi o nasze cele długoterminowe, to one się nie zmieniają w stosunku do tego, co było planowane w poprzednim programie i są związane z podniesieniem wysokości nakładów na działalność badawczo-rozwojową i aktywizacją firm, które jeszcze nie podjęły takiej działalności.

Zależy nam na tym, żeby grono beneficjentów było coraz szersze. Z badań, którymi dysponujemy, tylko około trzydzieści procent polskich firm w ogóle wykazuje aktywność innowacyjną, już nie mówiąc już o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej – mówiła dyrektor.

– Jeśli mówimy o celach makro, to na pewno celami, które sobie stawiamy, jest dalsze wspieranie firm w podejmowaniu działalności badawczo-rozwojowej i w inwestowaniu w nowe technologie. Niewątpliwie obszarem, który z naszego punktu widzenia ciągle jeszcze wymaga poprawy, jest współpraca między nauką z biznesem. Ważnym naszym celem będzie z jednej strony stworzenie instrumentów zachęcających do tej współpracy, ale też wsparcie, stworzenie i pokazanie dobrych wzorców współpracy między sektorem nauki a sektorem biznesu – dodała.
7 modułów wsparcia do wyboru

Pierwsza zasadnicza zmiana w stosunku do obecnego programu „Inteligentny rozwój”, polega na tym, że firmy, które zdecydują się na skorzystanie ze środków programu „Nowoczesna gospodarka” będą mogły w jednym projekcie sfinansować zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak również wdrożenie innowacji. To z różnych powodów do tej pory nie było możliwe. Teraz firmy dostaną taką możliwość.

Jak mówiła dyrektor, firmy – adekwatnie do swoich potrzeb i strategii – będą mogły wybierać zakres wsparcia z pakietu siedmiu komponentów. Przede wszystkim są to moduły, które wiążą się z działalnością badawczo-rozwojową oraz z wdrożeniem innowacji.

Bardzo ważny jest też moduł związany z możliwością podnoszenia kompetencji pracowników. Są też nowe dwa obszary, które w dotychczasowym programie „Inteligentny rozwój” nie były tak mocno eksponowane, czyli wsparcie na wdrożenie wszystkich technologii, które odpowiadają na wyzwania zielonego ładu oraz cyfryzacja.- Nazywamy to wsparciem na „zazielenienie przedsiębiorstw”. Chodzi o to, żeby firmy mogły uzyskać wsparcie na zmianę w swoich usługach czy procesach technologicznych, tak żeby przestawiły się na bardziej zieloną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejny bardzo ważny aspekt to cyfryzacja – w ramach jednego z modułów firmy będą mogły uzyskać wsparcie na ucyfrowienie swojej działalności. Jest jeszcze obszar umiędzynarodowienia, czyli wychodzenia na rynki zagraniczne – wymieniała.

Podkreślała, że to co jest ważne z punktu widzenia branży farmaceutycznej, to fakt, że jednym z modułów obligatoryjnych będzie moduł związany albo z możliwością uzyskania wsparcia na działalność badawczo-rozwojową albo z wdrożeniami innowacji.

– Zakładamy, że w całym programie będziemy korzystać z definicji innowacji która jest określona w Oslo Manual”, co oznacza wspieracie zarówno dla nowych rozwiązań technologicznych, związanych z nowym produktem, ale też z nowym procesem. Myślę, że jest to bardzo ważny aspekt wart podkreślenia, że będziemy kierować środki nie tylko na innowację produktową, ale również na innowację procesową – dodała dyrektor.
Wsparcie na współpracę sektora nauki z biznesem

Ale to nie wszystko. – Zakładamy również bardzo szeroki wachlarz instrumentów w drugiej osi, które będą wspierały sektor nauki z biznesem, również nowe technologiczne start-upy i projekty rozwojowe. Trzecia oś to są instrumenty dłużne finansowe, w ramach których będziemy wspierali transformację firm w kierunku technologii bardziej energooszczędnych czy też związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym – zapowiada.

Nowością ma być dłuższy termin odpowiedzi firm na ogłoszone konkursy tak, żeby „firmy miały większą swobodę startowania w nich”.

– Chcemy, żeby miały poczucie, że te środki są dostępne i to dla wszystkich chętnych firm. Mamy też cały obszar instrumentów, za pośrednictwem których będziemy doradzali firmom, co należy zrobić i gdzie się zwrócić. Jeden z nich to projekt „step”, dzięki któremu może sprawdzić eksperymentalny projekt.

Każda firma, która będzie chciała ubiegać się o środki programu „Nowoczesna gospodarka” będzie mogła bardzo krótko przedstawić swoją propozycję i otrzymać szybko informację zwrotną co jest dobre, a co trzeba poprawić.

Dyrektor Szczepańska zapowiada też wsparcie przemysłu farmaceutycznego, ponieważ jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji jest obszar zdrowego społeczeństwa, w ramach którego firmy z branży farmaceutycznej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, czy to na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych czy na wdrożenie nowych technologii i nowych rozwiązań.

– Nie wykluczamy też organizacji konkursów tematycznych, które będą stricte skierowane do danej branży. Zakładamy, że we współpracy instytucji organizującej konkurs z branżą i partnerami społecznymi oraz gospodarczymi, zostanie określony zakres tematyczny takiego konkursu, który pozwoli zawęzić obszary technologiczne – dodaje.

Kiedy to wszystko ruszy? – O ile uda nam się zamknąć proces negocjacji w pierwszej połowie tego roku, mamy ambicje, żeby pierwsze konkursy dla firm zostały zorganizowane w czwartym kwartale 2022 roku – zapowiada dyrektor Małgorzata Szczepańska.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *