GIS: zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania

wpis w: Pozostałe | 0

1 stycznia 2020 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia ws. wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii.

Jak poinformował GIS w związku z nowelizacją rozporządzenia Elektroniczny System Powiadamiania oraz publiczny rejestr muszą zostać dostosowane. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w systemie oraz rejestrze opublikowane zostaną osobnym komunikatem w najbliższym czasie.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest zwiększenie czytelności rejestru środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania. Wszelkie wpisy i zmiany w rejestrze będą obecnie dokonywane w jednolity, opisany w rozporządzeniu sposób. Dzięki jednoznacznemu określeniu sytuacji produktu, którego dotyczy powiadomienie w rejestrze, uproszczona zostanie komunikacja z przedsiębiorcami i konsumentami. Gdy w związku z prowadzonym przez GIS monitorowaniem zgłaszanych powiadomień dane w weryfikowanym powiadomieniu potwierdzają prawidłowość kwalifikacji – dokonane zostaną odpowiednie wpisy do rejestru, bez konieczności prowadzenia odrębnej czasochłonnej korespondencji.

Odrębna pisemna komunikacja prowadzona będzie jedynie w przypadkach, w których: powiadomienie zawierać będzie braki formalne (brak podpisu elektronicznego, brak pełnomocnictw etc.) – zanim produkt będzie mógł znaleźć się w rejestrze; w sytuacji gdy prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające oraz gdy produkt zawierać będzie składnik, który zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego jest niedozwolony.

Powyższa zmiana, zdaniem autorów nowelizacji rozporządzenia zmniejszy ilość korespondencji, usprawni proces notyfikacji oraz ułatwi przedsiębiorcom pozyskanie świadectw wolnej sprzedaży.

źródło: rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *