Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Komisja Europejska zobowiązuje się przeznaczyć na rzecz GAVI 300 mln euro

wpis w: Pozostałe | 0

Komisja Europejska zapowiedziała dziś, że w latach 2021–2025 zamierza przeznaczyć 300 mln euro na GAVI – Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień. Pozwoli to na zaszczepienie 300 mln dzieci na świecie i sfinansowanie zapasów szczepionek zapewniających ochronę na wypadek pojawiania się ognisk chorób zakaźnych.

Zorganizowany dziś przez Gavi światowy szczyt w sprawie szczepień jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia zdolności w zakresie immunizacji w najbardziej podatnych na zagrożenie krajach świata. Ma to zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

Na współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa w dniu 4 maja zadeklarowano przekazanie na Gavi, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, ponad 1,5 mld euro, w tym 488 mln euro na dystrybucję szczepionki przeciwko koronawirusowi po tym, jak ona powstanie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Szczepionki mogą uratować życie tylko wtedy, gdy wszyscy potrzebujący będą mieli do nich dostęp, zwłaszcza w najbardziej narażonych społecznościach i regionach na świecie. Dlatego właśnie Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień jest tak ważny. Daje on krajom rozwijającym się środki do budowania silniejszych systemów opieki zdrowotnej i programów immunizacji, tak aby świat stawał się coraz bezpieczniejszy. Cieszę się, że Komisja Europejska może wspierać Gavi w tak istotnych działaniach. Pomoże nam to przezwyciężyć obecną pandemię i uniknąć następnej.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen powiedziała: Budowanie systemów szczepień jest podstawowym elementem działań, jakie UE prowadzi wraz z krajami partnerskimi i Gavi na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, a na etapie wychodzenia z pandemii COVID-19 będzie ono miało tym większe znaczenie. Poprawa dostępu dzieci do podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza do skutecznych i bezpiecznych szczepionek, pozwoliła zmniejszyć o blisko połowę śmiertelność dzieci na świecie w latach 2000-2017. Sukces naszych wspólnych działań w następnych pięciu latach zależeć będzie w dużej mierze od zdolności zapewnienia dzieciom z grupy większego ryzyka dalszego dostępu do szczepionek.

Zadeklarowana przez Komisję kwota 300 mln EUR przekracza jej całkowity dotychczasowy wkład na rzecz sojuszu. Środki te pozwolą:

  • zaszczepić 300 mln dzieci i uratować od śmierci do 8 milionów osób;
  • zapewnić pomyślne przejście niektórych krajów na samofinansowanie;
  • uruchomić 3,6 mld USD w ramach współfinansowania krajowego i programów szczepień finansowanych ze środków własnych;
  • dostarczyć ponad 3,2 mld dawek szczepionek ratujących życie do 55 krajów;
  • ułatwić 1,4 mld kontaktów między rodzinami a służbami opieki zdrowotnej dzięki szczepieniom;
  • zapobiec powtórnemu pojawieniu się polio dzięki rutynowym programom szczepień za pomocą szczepionki inaktywowanej realizowanym we współpracy ze Światową Inicjatywą na rzecz Walki z Polio;
  • finansować zapasy szczepionek przeznaczone do użycia w sytuacjach awaryjnych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnych chorób.

Poczynione dziś zobowiązanie opiera się na założeniu, że nowe wieloletnie ramy finansowe UE, a zwłaszcza Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), z którego pochodzą środki, jakie mają trafić do Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień, zostaną przyjęte zasadniczo w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską. Dnia 2 czerwca Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu ISWMR na okres 2021-2027 do 86 mld euro w cenach z 2018 r. (96,4 mld euro według cen bieżących), co obejmuje 10,5 mld euro z nowego programu Next Generation EU.

Kontekst

Gavi, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień to globalne niekomercyjne partnerstwo publiczno-prywatne z siedzibą w Genewie. Sojusz został pomyślany w taki sposób, by przyciągać środki finansowe i wiedzę fachową w celu ratowania życia i ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do nowych i niedostatecznie wykorzystywanych szczepionek w krajach ubogich. Sojusz skupia administracje rządowe i producentów szczepionek zarówno z krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, kluczowe agencje ONZ, instytucje zdrowia publicznego i instytucje badawcze, a także podmioty sektora prywatnego i społeczeństwo obywatelskie. Do sierpnia 2019 r. Gavi pomógł zapobiec 13 mln zgonów dzięki rutynowym szczepieniom dla ponad 760 mln osób oraz kampaniom w 74 krajach na rzecz immunizacji ponad 960 mln osób.

Gavi jest jedną z 12 światowych inicjatyw w dziedzinie zdrowia, które zjednoczyły się na rzecz lepszej współpracy w ramach globalnego planu działania na rzecz zdrowego życia i dobrobytu dla wszystkich, zainicjowanego na spotkaniu na wysokim szczeblu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2019 r.

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa opiera się na podjętym w dniu 26 marca przez przywódców G-20 zobowiązaniu do wspólnego przezwyciężania pandemii. Mając to na uwadze, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wraz z pierwszą grupą podmiotów działających w dziedzinie zdrowia, zainicjowała 24 kwietnia br. światową współpracę na rzecz szybszego opracowywania i produkcji narzędzi do walki z COVID-19, do których wszystkie kraje na całym świecie powinny uzyskać sprawiedliwy dostęp („ACT Accelerator”). Wspólnie wystosowały one wezwanie do działania.

Komisja Europejska odpowiedziała na to wezwanie poprzez połączenie sił z partnerami z całego świata, by zorganizować konferencję darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa, która rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

W ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa zebrano do tej pory 9,8 mld euro. Pełna lista darczyńców i zestawienie darowizn dostępne są tutaj.

Dodatkowe informacje

Przemówienie przewodniczącej von der Leyen na szczycie Gavi (will be online this afternoon)

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa

Unia Europejska zobowiązuje się przeznaczyć na GAVI 300 mln euro Pobierz (65.44 kB – PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *