Idą zmiany w prawie spadkowym, czegoś takiego dotąd nie było

wpis w: Pozostałe | 0

 

Pod koniec 2024 roku ma być gotowy projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy rozwiązałyby problem sprzecznych orzeczeń spadkowych. Pojawiłyby się m.in. testamenty audiowizualne, a testamenty ustne zostałyby zreformowane.

Resort sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji prawa cywilnego, a dokładniej przepisów dotyczących spadków.

Skargi na postępowania spadkowe wpływały często do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego, prof. Marcin Wiącek postanowił interweniować do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nadal zdarza się, że sądy wydają w pewnych odstępach czasu dwa postanowienia sądowe o nabyciu spadku po tej samej osobie. […] Problemu nie rozwiązuje ani skarga o wznowienie postępowania, ani też skarga nadzwyczajna – informował RPO.

Testament nagrany kamerą

Testament jestem aktem prawnym, w którym spadkodawca wyraża swoją wolę co do rozporządzenia majątkiem po śmierci. Nowelizacja ustawy, wprowadziłaby nowy sposób jego sporządzania.

Postęp technologiczny spowodował, że możliwe stało się sporządzanie testamentów ustnych za pomocą urządzeń audiowizualnych, takich jak nagrania wideo lub głosu spadkodawcy. Obecny stan prawny jednak na to nie pozwala – czytamy w projekcie ustawy.

Po zmianie przepisów będzie możliwość nagrywania testamentów audiowizualnych. Wówczas takie oświadczenie woli zostanie utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na trwałym nośniku informacji, umożliwiającym ich odtworzenie.

Zmiana ta powinna przyczynić się do ograniczenia podejmowanych prób fałszowania testamentów ustnych – zapowiada resort.

Jakie jeszcze będą zmiany?

Według projektu ustawy, skrócone mają zostać terminy na spisanie testamentu.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, treść oświadczenia woli spadkodawcy powinna być spisana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego sporządzenia przez jednego ze świadków, z podaniem miejsca i daty złożenia oświadczenia woli, miejsca i daty sporządzenia pisma oraz wskazaniem okoliczności uzasadniających sporządzenie testamentu ustnego – informuje resort.

Kolejną zmianą ma być likwidacja tzw. testamentu podróżnego. W projekcie ustawy, wskazano, że taka forma rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest „praktycznie martwą instytucją”. Znowelizowane mają zostać także przepisy o testamentach wojskowych.

źródło: o2.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *