Jest nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Ma 21 zastępców

wpis w: Zdrowie | 0

Na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy dr Zbigniew Kuzyszyn z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu wybrany został Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Podczas zjazdu lekarskiego samorządu delegaci wybrali też zastępców rzecznika oraz członków Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji. Oto kto zasiada w tych organach Naczelnej Izby Lekarskiej.
Nowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest lekarzem i prawnikiem

Zbigniew Kuzyszyn z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu wybrany został podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (Warszawa, 13-15 maja 2022 r.) Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Zastąpił na tym stanowisku dr. Tadeusza Wronę.

Jest lekarzem i prawnikiem, doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii. W poprzedniej kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej był jednym z zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim; w 2017 r. – prawo, na Uniwersytecie Wrocławskim.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej m.in. prowadzi postępowania wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

Krajowy Zjazd Lekarzy powołuje także zastępców, a okręgowe zjazdy lekarzy powołują analogicznie: okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców. To m.in. do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej pacjenci kierują skargi na lekarzy. Zgodnie z art.45 ust.2 ustawy o izbach lekarskich zastępcy NROZ działają „w imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.”

Lekarze podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Okręgowy rzecznik sprawdza i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Sprawuje także funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.
Oto nowo wybrani Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na XV Krajowym Zjazdzie Lekarzy Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji zostali wybrani:

lek. Adamowicz Robert – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Szeląg Joanna – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
lek. Szpinda Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Opinc Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
lek. Małecki Janusz – Wojskowa Izba Lekarska
lek. Majewski Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
lek. Wenglarzy-Kowalczyk Wanda – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
lek. Lubecki Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
lek. Bierca Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Derkowski Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
lek. Drozd Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
lek. Wnęk Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
lek. Żak Lech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Narolska-Wierczewska Elżbieta – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
lek. Nekanda-Trepka Ładysław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Różański Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
lek. dent. Tarkowska Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Hańcka Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
lek. dent. Barański Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
lek. dent. Szałkowski Marek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
lek. dent. Matthews-Brzozowska Teresa – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

Nowo wybrany skład Naczelnego Sądu Lekarskiego

XV Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał też lekarzy zasiadających w Naczelnym Sądzie Lekarskim.
Członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji:

lek. Winciunas Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Bednarz Stefan – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
lek. Krajewski Romuald – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Miarka Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
lek. Bednorz Włodzimierz – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
lek. Dec Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Nosarzewski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Kruszewski Jerzy – Wojskowa Izba Lekarska
lek. Fórmaniak Jacek – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
lek. Kocot Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
Juzala Ireneusz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
Golański Ryszard – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
Ziora Katarzyna – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
Miarka Maciej – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Latos Iwona – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
Mazur Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
lek. Zelenay Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Szozda Ryszard – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
lek. Matysiak Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
lek. Bukowski Marek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
lek. Zaorski Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
lek. Miernik-Podleśko Sylwia – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. Gorczyński Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
lek. Orliński Leszek – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
lek. Lesyng-Pawłowska Grażyna – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
lek. Matkowski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
lek. Minowski Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
lek. Malkowski Wojciech – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
lek. Mieszczański Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicac
lek. Wepsięć Michał – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
lek. Kubisa Bartosz – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
lek. Jarosz Konrad – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
lek. dent. Wysokińska-Miszczuk Joanna – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
lek. dent. Sobiech Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Miękus-Pączek Ewa – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Łyczewska Mariola – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
lek. dent. Telega Michał – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Naczelny Sąd Lekarski. Katalog kar jakimi dysponuje

Naczelny Sąd Lekarski rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy jako organ odwoławczy. Rozpatruje m.in. takie sprawy jak:

– odwołania od orzeczeń i postanowień wydanych w toku postępowań sądów I instancji, czyli Okręgowych Sądów Lekarskich oraz Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej.

– zażalenia na postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza);

– orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Sąd lekarski może orzekać następujące kary:

upomnienie
nagana
kara pieniężna
zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres sześciu miesięcy do dwóch lat
zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat
pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie NIL, kara pieniężna orzekana jest na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w chwili wdania orzeczenia w pierwszej instancji.

żródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *