KIH: powołanie podkomisji do rozpatrzenia ustawy o Funduszu Medycznym szansą na niezbędny dialog

wpis w: Pozostałe | 0

Koalicja Izb Handlowych, skupiająca pięć międzynarodowych organizacji gospodarczych, pozytywnie odnosi się do decyzji sejmowej Komisji Zdrowia o powołaniu podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Zdaniem Koalicji jest to szansa na rzetelny dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych stron oraz wypracowanie rozwiązań korzystnych przede wszystkim dla pacjentów.

Brak konsultacji publicznych

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym zgodnie z obowiązującymi procedurami nie podlegał konsultacjom publicznym. Z tego powodu, po publikacji projektu na stronie Kancelarii Prezydenta RP, w dniu 13 lipca 2020 roku Koalicja Izb Handlowych przekazała swoje stanowisko do Przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa. Organizacje doceniły propozycję regulacji, szczególnie ze względu na możliwą poprawę dostępności nowoczesnych terapii dla chorych, jednak projekt budzi wiele zastrzeżeń.

Po pierwsze, planuje się, by środki przeznaczone na Fundusz Medyczny pochodziły z budżetu państwa, w części której dysponentem jest minister zdrowia. Oznacza to, że finansowanie celów Funduszu Medycznego odbywać się będzie w ramach posiadanych środków, bez uwzględnienia dodatkowych źródeł zasilenia. Oznacza to w konsekwencji ryzyko ograniczenia finansowania pozostałych zadań w ochronie zdrowia. Zdaniem Koalicji faktyczna realizacja celów stawianych przed Funduszem Medycznym będzie możliwa jedynie w przypadku zwiększenie finansowania, co wymagałoby zmian w ustawie o minimalnych nakładach na ochronę zdrowia, czego projekt ustawy o Funduszu Medycznym nie uwzględnia.

Po drugie, projekt przewiduje zasadnicze zmiany w ustawie refundacyjnej, które Koalicja uznaje za nadmiarowe i niezwiązane z Funduszem Medycznym. Nie kwestionując potrzeby zmian w ustawie, zgłaszanych od wielu lat także przez przedstawicieli sektora farmaceutycznego oraz inne grupy interesariuszy, Koalicja apeluje o kompleksowe prace nad tą regulacją, nie prowadzone w sposób nieskoordynowany i wyrywkowy. Przyjęcie zmian w obecnym kształcie może prowadzić do zmniejszenia liczby innowacyjnych terapii dostępnych dla polskich pacjentów. Obecnie dostęp do nowoczesnych technologii lekowych jest zdecydowanie gorszy niż w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, również tych sąsiadujących z Polską. Skutkiem tego jest niewątpliwy wpływ na długość oraz jakość życia pacjentów. Kierunek proponowanych w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym zmian nie zapewnia możliwości lepszego dostępu do innowacyjnych terapii i poprawy wskaźników zdrowotnych. Przyjęcie przepisów w obecnym trybie i brzmieniu mogłoby także doprowadzić do ograniczenia zaufania inwestorów, dla których kluczowym elementem otoczenia regulacyjnego jest jego stabilność i przejrzystość.

Szansa na dialog

Sejmowa Komisja Zdrowia podczas posiedzenia 20 lipca 2020 roku podjęła decyzję o powołaniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Koalicja Izb Handlowych podjętą decyzję przyjęła pozytywnie. – Posiedzenie Komisji pokazało, że w obecnym kształcie proponowane przepisy generują pytania ze strony wielu interesariuszy. Powołanie podkomisji oraz przeniesienie dyskusji do przestrzeni umożliwiającej spokojny dialog oraz przejrzystość procesu legislacyjnego z udziałem wszystkich zainteresowanych stron jest szansą na dostosowanie ostatecznego kształtu projektu do potrzeb pacjentów. Liczymy, że troska o stabilne otoczenie dla działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycji sektora farmaceutycznego znajdzie swoje odbicie na kolejnych etapach procesu legislacyjnego. Koalicja Izb Handlowych liczy na wysłuchanie głosu swojego środowiska podczas dalszych prac – mówi Jacek Graliński, przedstawiciel Koalicji Izb Handlowych, Przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham. Koalicja planuje wystąpienie w sprawie umożliwienia uczestnictwa przedstawiciela inicjatywy w pracach podkomisji.

W poniedziałkowym posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Rządu, Sejmu oraz przedstawicieli strony społecznej. Zgodnie z decyzją Komisji do składu podkomisji zostanie powołanych siedmiu posłów. Termin rozpoczęcia prac nie został wskazany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *