Kontrole domów już niedługo. Do kogo przyjdą urzędnicy i co będą sprawdzać?

wpis w: Zdrowie | 0

Jak zapowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego kontrole gospodarstw domowych na terenie całej Polski rozpoczną się w pierwszym kwartale 2023 r. Ich celem jest ocena stanu technicznego budynku oraz weryfikacja zgodności z informacjami zawartymi w deklaracji CEEB. Kontrole będą przeprowadzane m.in przez kominiarzy, inspektorów ochrony środowiska oraz pracowników gminy. Tworzony w ten sposób dokument uproszczonego audytu energetycznego będzie niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie do termomodernizacji budynków.

Kontrole budynków mieszkalnych stanowią jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Ograniczenia Niskiej Emisji koordynowanego przez GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego). W ten sposób powstaje jedyna w Polsce, kompletna i usystematyzowana baza danych zbierająca informacje o rodzajach źródeł ciepła oraz spalania paliwa, a także stanie technicznym budynków mieszkalnych.
Kiedy ruszą kontrole domów i czego będą dotyczyły?

Pierwsze kontrole mają się rozpocząć już w styczniu 2023 r. Będą się one odbywały na zasadach ustalonych przez samorządy. Osoby, które chcą, by przeprowadzono u nich kontrolę, mogą również zgłosić się online.
Audyty będą przygotowywane przez kominiarzy, inspektorów ochrony środowiska, specjalistów posiadających uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowanych przedstawicieli samorządów. Ich celem będzie nie tylko weryfikacja podanego w deklaracji CEEB źródła ciepła, ale również ocena takich parametrów technicznych budynku jak grubość ścian, poszycie dachu, rodzaj zastosowanego ocieplenia czy szczelność drzwi i okien.

Ma to na celu zbadanie potrzeb oraz oczekiwań energetycznych mieszkańców danej gminy i obranie jak najlepszego kierunku zmian – w tym termomodernizacji budynków, wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i zmniejszenia emisji szkodliwych gazów.
„Dzięki temu obywatele zyskają możliwość zamówienia inwentaryzacji budynku online bez konieczności wizyty w urzędzie, wraz z pełną funkcjonalnością do zarządzania swoim zamówieniem” – możemy przeczytać na stronie gunb.gov.

Czy kontrole budynków mieszkalnych są obowiązkowe?

Każda chętna osoba będzie mogła zamówić taką ekspertyzę online. Podczas wizyty kontrolerzy sprawdzą, czy deklaracja CEEB została wypełniona zgodnie z prawdą. Należy pamiętać, że za podawanie we wniosku fałszywych danych grozi odpowiedzialność karna.

Kontrolerzy mogą również pojawić się w drzwiach mieszkańców, którzy nie zgłaszali takiego wniosku. Aby przeprowadzić audyt muszą wejść do mieszkania lub domu, potrzebują na to jednak zgody właściciela. Kontrola deklaracji CEEB nie jest obowiązkowa, jak np. spis źródeł ciepła, a przekazywanie informacji o stanie technicznym budynku ma być dobrowolne. Jeśli więc właściciel gospodarstwa domowego nie wyrazi na nie zgody, kontroler nie podejmie żadnych czynności.
Kto powinien ubiegać się o przeprowadzenie kontroli domu?

Przeglądy kominiarskie dla własnego bezpieczeństwa należy wykonywać przynajmniej dwa razy w roku. Dzięki nowej funkcjonalności GUNB będzie można zamówić taką usługę online.
Dodatkowo warto pamiętać, że zaświadczenie o wykonaniu audytu energetycznego jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do termomodernizacji budynku mieszkalnego. W pierwszej kolejności na kontrolę domu powinny więc umówić się osoby, którym zależy na tego typu dotacji.

źródło: interia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *