Lekarze nie chcą dystrybuować leku na COVID-19. „To odpowiedzialność aptek”.

wpis w: Zdrowie | 0

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia sprzeciwia się przejęciu odpowiedzialności za dystrybucję leku na COVID-19 – Lagevrio/ molnupiravir. Lek 9 lutego został dopuszczony do obrotu w Polsce.
Kto powinien dystrybuować lek na COVID-19? PPOZ: nie lekarze, a apteki

PPOZ w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego proszą o upublicznienie decyzji o dopuszczeniu leku molnupiravir do obrotu.

„W sytuacji, w której lek ten nie jest ujęty w publicznie dostępnym Rejestrze Produktów Leczniczych jedynie analiza tejże decyzji może dać świadczeniodawcom miarodajne wskazania co do dopuszczalnego zakresu jego stosowania, w tym okresu, na jaki lek ten w Polsce został dopuszczony do obrotu. Źródłem takim z natury rzeczy nie mogą być jedynie komunikaty prasowe ministerstwa zdrowia, nie one wszak decydują o dopuszczalności stosowania wyżej wymienionego leku w Polsce”.PPOZ zwraca też uwagę, że „co do zasady lekarz nie jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie produktami leczniczymi”.

„PPOZ nie ma wiedzy, czy lek ten jest elementem rezerw strategicznych utworzonych decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych oraz czy podjęto decyzję o jego udostępnieniu w oparciu o rozdział 4 tej ustawy. Jeżeli decyzje zostały podjęte w oparciu o powyższe przepisy, to PPOZ również wnioskuje o ich ujawnienie, tak by istniała możliwość weryfikowania legalności ewentualnego uczestnictwa lekarzy w dystrybucji tychże leków” – napisano w piśmie do MZ.
PPOZ stwierdza natomiast, że nawet jeśli uczestnictwo lekarzy w takim obrocie okazałoby się legalne, to w ocenie PPOZ taka formuła dystrybucji jest całkowicie nieuzasadniona merytorycznie.

„Podmiotami, które posiadają odpowiednie warunki i doświadczenie w organizowaniu takiej dystrybucji są apteki. To one więc powinny być punktami dystrybuującymi Lagevrio/ molnupiravir. Rolą lekarza powinna być zaś przepisanie pacjentowi leków przez wydanie mu odpowiedniej recepty- i ewentualnie wskazanie aptek, które ten lek dystrybuują, gdyby ich liczba była ograniczona. Podział zadań polegającym na tym, że lekarz przepisuje, wydaje go zaś farmaceuta jest tak naturalny, że trudno zrozumieć, czemu ministerstwo proponuje odmienny łańcuch dystrybucji” – wskazano w piśmie.

PPOZ zwraca też uwagę, że „obarczanie w okresie pandemii lekarzy medycyny rodzinnej zadaniami farmaceutów jeszcze bardziej ograniczy pacjentom dostęp do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej”.

Porozumienie apeluje o modyfikację procedury i przekazanie zadań w tym zakresie aptekom.
Lagevrio/ molnupiravir – jakie wskazania?

Produkt leczniczy Lagevrio/ molnupiravir może być stosowany w leczeniu osób dorosłych z COVID-19, które nie wymagają tlenoterapii i są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkiego COVID-19.

Rozpoczęcie terapii produktem leczniczym Lagevrio nie wymaga pisemnej zgody pacjenta – wskazało MZ.
Zaopatrzenie w lek na COVID-19 zabezpieczy RARS

Jak informował MZ w komunikacie z 9 lutego obecnie zarówno placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i inne podmioty lecznicze, prowadzące leczenie pacjentów z COVID-19, należących do grupy ciężkiego przebiegu (zgodnie z kryteriami włączenia), mają możliwość pozyskania produktu leczniczego Lagevrio/ molnupiravir, w celu prowadzenia terapii.

Zaopatrzenie w produkt leczniczy następuje nieodpłatnie, w ramach dostaw z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Warunkiem realizacji dostawy jest złożenie prawidłowego zamówienia w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS). Punkty POZ, które nie posiadają konta w SDS, natomiast obsługują pacjentów z grupy docelowej, powinny skontaktować się z infolinią RARS.

Dostawy produktu leczniczego Lagevrio, molnupiravir realizowane są poprzez RARS w cyklu 48h za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych.

źróło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *