Minimalny podatek dla firm zawieszony. Rząd wysłuchał przedsiębiorców?

wpis w: Zdrowie | 0

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który m.in. zawiesza na lata 2022-2023 przepisy o minimalnym podatku dochodowym – podało Ministerstwo Finansów.- Proponowane w projekcie regulacje uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyzowania obowiązujących przepisów – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Artur Soboń.Ministerstwo Finansów poinformowało, że wśród najważniejszych zmian wprowadzanych przez projekt ustawy o CIT znalazły się m.in. modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).MF wskazało także, że w projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).Według informacji resortu, zmieni się przepis dotyczący terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.- Działanie to będzie sprzyjało również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego – stwierdzono w komunikacie MF.

źródło: money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *