Minister zdrowia powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. „To historyczna chwila”

wpis w: Zdrowie | 0

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. Rada ta ma wspierać szefa resortu zdrowia poprzez wzmacnianie pozycji pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia.
Minister zdrowia powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów

Za pośrednictwem Twittera minister Adam Niedzielski poinformował o powołaniu 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. Jak wspomniał we wpisie szef resortu zdrowia, Rada ta znacznie wzmocni pozycję pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia.

– To historyczna chwila. Nie było wcześniej takiej rady przy ministrze zdrowia. W tym gronie będą konsultowane projekty aktów prawnych. Jesteśmy otwarci na Państwa wnioski i postulaty, które zamienią się na propozycje przepisów – podkreślił minister zdrowia.

Zadania Rady Organizacji Pacjentów i posiedzenia

Przypomnijmy: 17 marca 2022 roku weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie powołania Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.

Rada ta jest organem pomocniczo-doradczym ministra zdrowia w zakresie prowadzenia dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia. Posiedzenia Rady mają odbywać się raz na kwartał.

Zadania Rady Organizacji Pacjentów:

koordynowanie współpracy organizacji pacjentów z ministrem;
omawianie spraw systemowych w ochronie zdrowia przekazanych przez organizacje pacjentów;
przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do projektów aktów normatywnych od organizacji pacjentów w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi;
zachęcanie organizacji pacjentów do czynnego udziału w procesie legislacyjnym;
koordynowanie po stronie organizacji pacjentów działań w zakresie prowadzonych przez urząd obsługujący ministra prekonsultacji oraz konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych;
współpraca z innymi radami zrzeszającymi organizacje pacjentów, przede wszystkim z działającymi przy RPP oraz NFZ.

Co ważne, członkowie Rady są powoływani na 5 lat.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *