Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli blokować rachunki bankowe

wpis w: Zdrowie | 0

Naczelnicy urzędów celno-skarbowych będą mogli żądać blokady rachunków bankowych – wynika z projektu rozporządzenia, który w poniedziałek został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Naczelnicy urzędów celno-skarbowych zablokują rachunki
W poniedziałek został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Jego wydanie z uchwaloną w tym roku ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

„Projektowane rozporządzenie przewiduje upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych dotyczących m.in. blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego, ale też do wykonywania analizy ryzyka, żądania uzupełnienia informacji przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, czy do dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia skarbowego” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu.
Nowa broń Krajowej Administracji Skarbowej

Dodano w nim, że nowe rozporządzenie pozwoli Krajowej Administracji Skarbowej działać efektywniej i usprawni proces przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. W uzasadnieniu stwierdzono również, że delegacja ustawowa umożliwia wydanie wielu rozporządzeń w zakresie różnych zadań. Rozporządzenia te będą mogły funkcjonować równolegle ze względu na różny zakres przedmiotowy.
„W związku z tym proponowane rozporządzenie swoim zakresem obejmie tylko niektóre zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej określone w dziale IIIB Ordynacji podatkowej związane z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Przy czym rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu są analogiczne jak rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r i upoważniają organy Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania tych samych zadań co w dotychczasowym rozporządzeniu” – podano w uzasadnieniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

źródło: interia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *