NIK sprawdzi, jak jesteśmy przygotowani na zagrożenie epidemiologiczne

wpis w: Pozostałe | 0

 

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak system ochrony zdrowia jest przygotowany na wystąpienie w Polsce chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Kontrola została zaplanowana już w zeszłym roku, jednak w związku z pojawieniem się koronawirusa w Europie, jednak prezes Izby Marian Banaś zdecydował o jej natychmiastowym rozpoczęciu. Kontrola znalazła się w planie pracy NIK na 2020 r. opublikowanym w środę (29 stycznia) na stronie Izby.

Kontrola rozpoznawcza obejmie wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami. Przeprowadzona zostanie w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, w jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach sanepidu. Skontrolowane zostanie także Ministerstwo Zdrowia i wojewodowie, którzy odpowiadają za przygotowanie i koordynację działań w takich sytuacjach.

Jak poinformował w rozmowie z PAP kierownik wydziału prasowego NIK Zbigniew Matwiej, kontrola przygotowania systemu ochrony zdrowia do wystąpienia szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych chorób była zaplanowana w zeszłym roku. „Izba przewidziała zagrożenia tego typu, jednak w związku z pojawieniem się koronawirusa w Europie, padła decyzja o natychmiastowej kontroli” – wyjaśnił Matwiej.

Minister zdrowia: Jesteśmy pozytywnie nastawieni do kontroli

Minister zdrowia pytany był w środę w Polsat News o zapowiedzianą kontrolę NIK. „Jesteśmy często kontrolowani w różnych przypadkach, właściwie Najwyższa Izba Kontroli jest obecna w Ministerstwie Zdrowia – powiedziałbym – permanentnie. Jest tak dużo procesów w Ministerstwie Zdrowia i w jednostkach podległych, które są procesami wrażliwymi, istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych, bezpieczeństwa procedur, że tak naprawdę te kontrole są ciągłe niemalże. I bardzo dobrze, bo to daje nam feedback, czy wszystkie procedury, które stosujemy są odpowiednio certyfikowane, odpowiednio skonstruowane, także my zawsze jesteśmy raczej pozytywnie nastawieni do kontroli, niż negatywnie” – skomentował minister Szumowski.

Jakie jeszcze kontrole dotyczące ochrony zdrowia są w planach NIK na 2020 r.?

 • Funkcjonowanie instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
 • Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku
 • Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej
 • Organizacja pracy i zakres obowiązków administracyjnych personelu medycznego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
 • Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Zapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitalu
 • Dostępność do finansowanej ze środków publicznych opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży
 • Funkcjonowanie systemu leczenia pacjentów z udarem mózgu w województwie podlaskim
 • Zapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitalu
 • Ekspozycja zawodowa w ochronie zdrowia
 • Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń
 • Działalność Centrum Cyklotronowego Bronowice w Krakowie
 • Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego
 • Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych
 • Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych
 • Monitorowanie niepożądanych działań leków
 • Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych
 • Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego
 • Przeciwdziałanie dostępności nowych narkotyków

źródło: pulsmedycyny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *