NRL stanie przed Sądem Najwyższym. Skarży ją resort zdrowia.

wpis w: Zdrowie | 0

Ministerstwo Zdrowia skierowało wniosek do Sądu Najwyższego przeciw Naczelnej Radzie Lekarskiej. Chodzi o uchwałę w sprawie weryfikowania kwalifikacji lekarzy spoza UE.

Jak podała „Rzeczpospolita”, resort zdrowia zaskarżył uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącą weryfikowania kwalifikacji lekarzy spoza UE
To pierwszy wniosek skierowany do Sądu Najwyższego przeciw samorządowi lekarskiemu
Nasze działania nie są przejawem złej woli, tylko troski o pacjentów – mówi Damian Patecki, członek NRL

Wniosek skierowany do SN przeciw samorządowi lekarskiemu przez Ministerstwo Zdrowia dotyczy uchwały nr 1/12/VIII z 29 stycznia 2021 r.

Dziennik „Rzeczpospolita” – który poinformował o złożeniu wniosku do SN przez Ministerstwo Zdrowia podał, że dokument „ma charakter techniczny” i jego „zaskarżenie czy uchylenie nie zmieni postępowania okręgowych izb lekarskich”. Teraz w ciągu dwóch tygodni NRL musi odnieść się do zarzutów.
Bez nostryfikacji dyplomu

Uchwała NRL miała być przejawem troski o pacjentów, a nie „przejawem złej woli” – zapewnia NRL. NRL odnosiła się do ustawy dotyczącej zapewnienia kadr medycznych w okresie epidemii. W ramach nowego, wprowadzonego tą ustawą prawa możliwe jest zatrudnianie lekarzy spoza Unii Europejskiej bez nostryfikacji dyplomu.

Damian Patecki w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapewnił, że „samorząd lekarski z otwartymi ramionami przyjmie w swoje szeregi kolegów spoza UE, o ile tylko spełnią te same kryteria co lekarze wykształceni w Polsce”.

Dodał, że Rada chciała, „by każdy człowiek, idąc do lekarza, miał pewność, że lekarz przeszedł odpowiednie szkolenie i może zaprezentować odpowiednie umiejętności”.

– Jeśli ministerstwo chce zwiększyć liczbę personelu medycznego, to powinno o niego zadbać i zacząć rozmawiać, a nie monologować – skonkludował doktor Patecki.
Zapowiedź skargi była już w marcu

Już 3 marca br. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja w opublikowanym komunikacie zaznaczył, że jest rozczarowany wypowiedzią rzecznika prasowego MZ, który zapowiedział, że minister zdrowia zaskarży do Sądu Najwyższego uchwałę NRL dotyczącą sposobu rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza lub lekarza dentysty w zakresie, w jakim dotyczy ona osób, które uzyskały kwalifikacje poza granicami UE.

Matyja przypomniał wtedy, że zastrzeżenia zgłaszane przez NRL w toku prac legislacyjnych nad przepisami liberalizującymi możliwość podjęcia wykonywania zawodu lekarza w Polsce „były bagatelizowane i ignorowane”.

”W konsekwencji uchwalone przez Sejm prawo pozwala Ministrowi Zdrowia na wydanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza osobie o niezweryfikowanych do końca kwalifikacjach i nie znającej języka polskiego, tym samym zagrażając bezpieczeństwu pacjenta” – pisał prezes Rady.

Okręgowe rady lekarskie przyznają prawo wykonywania zawodu na wniosek zainteresowanego lekarza. Minister Zdrowia wydaje zgodę na jego zatrudnienie.

Ze zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika, że w przypadku, gdy ORL nie przyzna prawa wykonywania zawodu lekarzowi spoza UE w przyspieszonym trybie, w ciągu 7 dni od chwili wpłynięcia wniosku lub gdy odmówi przyznania tego prawa, lekarz cudzoziemiec może wykonywać zawód lekarza i „jest uznawany za lekarza lub lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu” (nowy art. 7 ust. 21 ww. ustawy o zawodach lekarza).
Prezes NRL: to podważanie ustawowych kompetencji samorządu

Zdaniem prezesa NRL, to podważanie ustawowych kompetencji samorządu lekarskiego do weryfikowania kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie PWZ w Polsce lub ograniczanie tej kompetencji. Zmianę zasad zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej uznał za ”działanie godzące w konstytucyjnie chronioną samorządność zawodową, jak i bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu obywatelom Polski”.

Jeszcze w styczniu, w rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Matyja podkreślał, że postępowanie przed Ministrem Zdrowia, a postępowanie przed ORL to dwa odrębne postępowania administracyjne, kończące się wydaniem dwóch odrębnych decyzji administracyjnych.

– Przyznawanie prawa wykonywania zawodu, to samodzielne decyzje Okręgowych Rad Lekarskich podejmowane na podstawie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. ORL przyznaje prawo wykonywania zawodu na wniosek zainteresowanego lekarza – stwierdził prezes NRL.
– Zgoda na wykonywanie zawodu udzielona przez Ministra Zdrowia lekarzowi z dyplomem spoza Unii Europejskiej nie oznacza, że ORL nie jest uprawniona, a nawet powiem więcej – zobowiązana, do zbadania czy w danym przypadku spełnione są wszystkie wymogi przyznania prawa wykonywania zawodu – mówił nam prezes Matyja.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *