Obowiązkowe szczepienia dzieci: w przypadku odmowy lekarz złoży raport do sanepidu.

wpis w: Zdrowie | 0

Lekarz będzie miał ustawowy obowiązek raportowania do sanepidu przypadków uchylania się od obowiązkowych szczepień. Poda dane osobowe i adres dziecka, rodziców oraz opisze powód odmowy.

Zmianę zapisów dotyczących obowiązkowych szczepień dzieci, wymienionych w Kalendarzu Szczepień Ochronnych, wprowadza projekt zmian ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który trafił właśnie do Sejmu.

Odmowa szczepienia dziecka: jakie dane do sanepidu poda lekarz?

Jak czytamy w projekcie, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą małoletnią przekazuje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu dla miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, imienny wykaz:

osób małoletnich objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, które nie były poddane lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu albo u których nie zostały przeprowadzone obowiązkowe szczepienia ochronne, mimo niestwierdzenia u nich przeciwwskazań do szczepienia;
osób sprawujących prawną pieczę nad taką osobą małoletnią, o ile jest to możliwe do ustalenia, do tzw. „raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.

Zapisy projektu informują również, że raport o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych będzie zawierał dane:

Osoby małoletniej: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, rodzaj i liczbę niewykonanych obowiązkowych szczepień ochronnych wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania tych szczepień – o ile są znane;
Osób sprawujących prawną pieczę nad osobą małoletnią: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania.

Wzór sprawozdania będzie jednolity i obligatoryjny dla wszystkich lekarzy.

Na podstawie tych danych sanepid będzie mógł wystosować upomnienie lub przekazać do wojewody wniosek o nałożenie grzywny lub skierowanie sprawy do sądu. – Projektowana zmiana oznacza wzmocnienie istniejących zapisów. W przypadku jeżeli sprawa trafi do sądu, nie będzie można argumentować, że nie było ustawowego obowiązku zbierania danych – ocenia w „Dzienniku Gazecie Prawnej” mec. Marcin Kostka.
Ile osób uchyla się od szczepień obowiązkowych?

Według danych PZH, w czasie ostatnich pięciu lat liczba uchyleń od szczepień obowiązkowych zwiększyła się trzykrotnie, od 16,6 tys. uchyleń w 2015 roku do 48,6 tys. uchyleń w 2019 roku.

Liczba przypadków uchylania się od obowiązkowych szczepień w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 0-19 lat wynosiła: 0,7 w 2012 roku; 0,97 w 2013 roku; 1,71 w 2014 roku; 2,3 w 2015 roku; 3,2 w 2016 roku; 4,1 w 2017 roku, 5,5 w 2018 roku oraz 6,6 w 2019 roku.

W okresie 01.01-31.10.2020 odnotowano 50 088 osób uchylających się od szczepień obowiązkowych (6,6/1000 osób w wieku 0-19 lat).

źródło: puls medycyny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *