Państwo ogranicza pacjentom dostęp od wiedzy o wyrobach medycznych. „Trudno to pojąć”.

wpis w: Zdrowie | 0

Przed jakimi wyzwaniami stanęli producenci i dostawcy wyrobów medycznych w związku z wojną na Ukrainie? Między innymi o to zapytaliśmy o to Arkadiusza Grądkowskiego, prezesa Ogólnopolskiej Izba Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.
Wyroby medyczne. Pacjenci muszą mieć gwarancję ich dostępności

Rynek Zdrowia: – W jaki sposób na sytuację branży wyrobów medycznych wpływa wojna na Ukrainie?

Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izba Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED: – Jako Izba POLMED otrzymujemy dziesiątki tysięcy zapytań o możliwość dostarczenia określonych wyrobów medycznych na Ukrainę. Staramy się sprostać zapotrzebowaniu związanemu z wojną za naszą wschodnią granicą, ale oczywiście robimy też wszystko, by tych wyrobów nie brakowało w Polsce.

Pamiętajmy jednak, że rosną koszty transportu, logistyki, a także ubezpieczeń. Musimy więc w taki sposób inwestować w rozwój naszej branży, aby – mimo rosnących w ostatnim czasie kosztów – zapewnić pacjentom stały dostęp do niezbędnych im wyrobów medycznych.
Musimy dawać taką gwarancję zaopatrzenia z wielomiesięcznym, a nawet kilkuletnim wyprzedzeniem.
RZ: – Czy budowaniu takiej stabilnej perspektywy dostaw sprzyjają obecnie procedowane regulacje prawne, w tym przede wszystkim ustawa o wyrobach medycznych? Została już przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu.

AG: – Regulacja ta wprowadza dwie bardzo ważne grupy przepisów. Jedne z nich wprowadzają kary administracyjne, w wielu przypadkach wręcz astronomiczne, kilkumilionowe i niewspółmierne do przewinień czy stwierdzonych, nierzadko drobnych nieprawidłowości.

Wprawdzie udało nam się wynegocjować z Ministerstwem Zdrowia możliwość złagodzenia czy też miarkowania tychże kar w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach, jednak ich wysokość generalnie pozostała na poziomie, który działać będzie zniechęcająco dla potencjalnych inwestycji branży wyrobów medycznych w polską gospodarkę.

Druga grupa przepisów, która budzi nadal budzi nasz niepokój, de facto ogranicza pacjentom dostęp do wiedzy na temat różnego rodzaju rozwiązań technologicznych. Ustawa o wyrobach medycznych bardzo ogranicza możliwość informowania pacjentów o nowych technologiach, które są stosowane przez profesjonalistów w sektorze medycznym.
RZ: – Czemu to ma służyć?

AG: – Nie wiem. Przyznam, że nie potrafię zrozumieć celowości takiego zapisu. Staramy się przekonać rządzących, że wprowadzenie drastycznego informowania o technologiach medycznych odetnie pacjentów od podstawowej wiedzy na temat dostępnych na rynku rozwiązań.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *