PFRON: 17 mln zł dla warsztatów terapii zajęciowej na ochronę przed koronawirusem

wpis w: Pozostałe | 0

Na ochronę uczestników warsztatów terapii zajęciowej przed zakażeniem koronawirusem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy 17 mln zł. Środki te mają wspomóc WTZ w bezpiecznej realizacji zadań – wyjaśnia prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) to miejsca, które pomagają osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy warsztatów zdobywają umiejętności zwiększające ich poziom samodzielności i niezależności. Rozwijają też kwalifikacje, które później mogą wykorzystać w pracy zawodowej. WTZ finansowane są w 90 proc. ze środków PFRON i w 10 proc. ze środków samorządowych.

W ramach nowego programu PFRON przeznaczy 17 mln zł na środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice, rękawiczki lub środki dezynfekcyjne w WTZ, mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podopiecznych i ich ochronę przed koronawirusem. Inicjatywa ta powstała we współpracy Funduszu z ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministerstwem funduszy i polityki regionalnej.

Jak wyjaśniał podczas piątkowej (10 lipca) konferencji prezes PFRON, środki te mają „pomóc warsztatom realizować swoje zadania, zwiększając uczestnikom poczucie bezpieczeństwa”. Wskazywał również na to, jak ważne jest to bezpieczeństwo uczestników. – Wszyscy pamiętamy, że to grupa szczególnie narażona w sytuacjach kryzysowych, z jakimi mamy teraz do czynienia – pandemia, powodzie, klęski żywiołowe. W tych sytuacjach osoby z niepełnosprawnościami wymagają szczególnego wsparcia – mówił Michałkiewicz.

Z kolei wiceszef MRPiPS i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnoprawnych Paweł Wdówik przekonywał, że „od początku tego trudnego doświadczenia, jakim jest pandemia, było oczywiste, że musimy dołożyć wszelkich starań, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie i godne warunki dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystały z różnych form wsparcia”.

Zaznaczył, że „miarą jakości naszego społeczeństwa jest to, jak odnosimy się do tych osób najbardziej potrzebujących”. Zadeklarował również „wszelką gotowość do współpracy w szukaniu nowych rozwiązań”, które osobom z niepełnosprawnościami zapewnią jak najlepsze warunki w życiu codziennym.

Z ogłoszonych w piątek środków będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty, czyli samorządy oraz organizacje pozarządowe, a także te podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Obecnie jest to około 970 placówek w całym kraju.

Jak informuje PFRON, wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z UE zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Pieniądze na projekt pochodzą z dofinansowanego z UE Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Dorota Stelmaszczyk (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *