Pielęgniarki apelują do Ministerstwa Zdrowia o pilną wycenę porady pielęgniarek i położnych POZ.

wpis w: Zdrowie | 0

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych domaga się pilnej wyceny porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i porady położnej POZ. – Powołaliśmy zespół – odpowiada Ministerstwo Zdrowia.
NIPiP jeszcze w lipcu wystosowała pismo do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Samorząd pielęgniarek i połoznych oczekuje pilnej wyceny wyżej wymienionych porad
W odpowiedzi czytamy, że minister zdrowia powołał zespół, który wypracuje zmiany w zakresie finansowania świadczeń POZ

Pielęgniarki czekały prawie dwa miesiące na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas jeszcze w lipcu wystosowała pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyceny porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i porady położnej POZ.

Pismo datowane jest na 21 lipca. Na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia trzeba było poczekać prawie dwa miesiące – przyszła 31 sierpnia. Dzień później – 1 września – NIPiP opublikowała korespondencję z resortem zdrowia. NIPiP domaga się wyceny porad pielęgniarki i położnej POZ

O co chodzi? NIPiP oczekuje przede wszystkim pilnej wyceny obu porad w celu ich kontraktowania przez świadczeniodawców wskazując, że świadczenia realizowane w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej zostały wycenione i należy zrobić analogicznie.

– Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach porady pielęgniarki i położnej w AOS zostały wycenione w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Szczegółowa wycena procedur dotyczyła świadczeń gwarantowanych w ww. poradniach specjalistycznych, na przykład: oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki, wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej, usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej – czytamy w piśmie.
ak wskazuje NIPiP poradę pielęgniarki POZ i położnej POZ należy wycenić analogicznie, jak w przypadku porady pielęgniarki i położnej w AOS. Zasadnym byłoby przyjęcie wyceny dla każdego zakresu świadczenia objętego poradą pielęgniarki POZ:

profilaktyka chorób i promocja zdrowia,
dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
ordynowanie leków zawierających substancje czynne,
wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji leczenia,
ordynowanie wyrobów medycznych,
wystawianie skierowanie na wykonanie badań diagnostycznych,

oraz dla każdego zakresu świadczenia objętego poradą położnej POZ:
porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej,
dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
ordynowanie leków zawierających substancje czynne,
wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji leczenia,
ordynowanie wyrobów medycznych,
wystawianie skierowanie na wykonanie badań diagnostycznych,
wykonywanie oraz interpretacja badania KTG u kobiety ciężarnej.
NIPiP chwali poradę pielęgniarki POZ, ale apeluje o wycenę

NRPiP przypomniało w piśmie, że w pracach przy tworzeniu porady pielęgniarki POZ, położnej POZ brali udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z Departamentów: Pielęgniarek i Położnych, Polityki Lekowej i Farmacji, Analiz i Strategii, Prawnego, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wypracowany finalnie projekt porady pielęgniarki POZ, położnej POZ rozgraniczał świadczenia zdrowotne, które powinny być wykonywane odrębnie od świadczeń realizowanych w ramach stawki kapitacyjnej.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Zdrowia porady pielęgniarki POZ oraz porady położnej POZ, stanowi realizację postulatów ujętych w § 1 ust. 6 Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego NRPiP oczekuje pilnej wyceny ww. porad w celu ich kontraktowania przez świadczeniodawców.- Nowe rozwiązania przełożą się na zapewnienie odpowiedniego dostępu do świadczeń z zakresu POZ oraz właściwej jakości ich realizacji, wskazując prawidłowy kierunek zmian, korzystnych zarówno dla świadczeniodawców, jak i pacjentów. Wypracowane regulacje prawne przełożą się również na nowe podejście do zagadnień finansowania POZ – odpowiedziało MZ.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *