Podwyżki wynagrodzeń obowiązkowe. MZ: zaszeregowanie z tabeli współczynników w umowie o pracę.

wpis w: Zdrowie | 0

Ustawa o nowych najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia to dla zawodów medycznych spore podwyżki, zwłaszcza dla tych zarabiających najmniej. Problem w tym – na co wskazują – że ustawa to teoria, w praktyce natomiast zdarza się, że dyrektorzy próbują omijać prawo. Zapytaliśmy, jak interesy medyków zabezpieczy w ustawie Ministerstwo Zdrowia.Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022

Do 18 kwietnia (w praktyce do 19 kwietnia, bo 18 przypada w niedzielę) w konsultacjach publicznych jest projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Chodzi o nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W dokumencie Ministerstwo Zdrowia proponuje nową tabelę płac m.in. dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników, opiekunów medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów, personelu pomocniczego czy psychologów.

– Nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy, są zgodne ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu z dnia 5 listopada 2021 roku – argumentuje resort zdrowia.
Salowe i sanitariusze w ustawie z podwyżkami. W praktyce?

Podwyżki mają obowiązywać od 1 lipca. Jednak w środowisku nie brakuje głosów, że część z nowych wynagrodzeń pozostanie wyłącznie na papierze, a w praktyce może dochodzić do omijania prawa. Na taki proceder skarżą się przede wszystkim pracownicy personelu pomocniczego, czyli grupa z najniższymi zarobkami.

– Cały czas obawiamy się, że nie wszyscy pracodawcy zaszeregują pracowników zgodnie z wykonywanymi czynnościami – mówił w rozmowie z „RZ” Krystian Karol Krasowski, prezes Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia (OMZZPPwOZ).

Jak twierdzi, nadal zdarza się, że obowiązki salowych czy sanitariuszy pełnią w szpitalach osoby zatrudniane na stanowisku pracowników gospodarczych. Nie kwalifikują się jako pracownicy opieki zdrowotnej, a zatem ustawa o najniższych wynagrodzeniach ich nie obejmuje. Poza tym – jak opowiadał – już po ubiegłorocznej podwyżce zdarzały się zwolnienia, przypadki, że komuś nie przedłużono umowy lub zmieniono nazwę stanowiska.

– Z jednej strony, nie obwiniam dyrektorów, bo jeśli za podwyżkami nie pójdą realne pieniądze, to siłą rzeczy nie będą mieli z czego ich sfinansować. Będą musieli kombinować – zwalniać albo szukać półśrodków – manewrować stanowiskami, albo nie przedłużać umów w celu uzyskania oszczędności. To oznaczałoby jeszcze większe obciążenie pozostałych pracowników – obawia się Krasowski. „Nie będzie można zaskakiwać pracownika”. Zaszeregowanie już w umowie o pracę

Jak na te obawy reaguje Ministerstwo Zdrowia? O to, czy do resortu docierały sygnały i skargi na zaniżanie najniższego wynagrodzeniami i jak pracownicy mogą bronić się przed takimi praktykami, zapytaliśmy wiceministra zdrowia Piotra Brombera w wywiadzie, którego udzielił Rynkowi Zdrowia.

– Wszelkie informacje o nieprawidłowościach, które trafiają do ministerstwa są na bieżąco wyjaśniane. Nie tylko w formie korespondencji pisemnej, ale też przy okazji licznych spotkań – zapewnił wiceminister.

Dodał, że „aby zwiększyć transparentność, projekt nakazuje podmiotom leczniczym – pracodawcom określanie w umowach o pracę, do której grupy zawodowej – określonej w załączniku do ustawy – zaliczone jest stanowisko każdego pracownika”.
– Dzięki takiemu zapisowi nie będzie już można zaskakiwać pracownika, w trakcie corocznego waloryzowania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, informacją o zmianie zakwalifikowania do danej grupy zawodowej i przynależnego współczynnika pracy – podkreślił Bromber.

Dzięki temu – jak wyjaśnił – „Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła łatwiej zweryfikować czy pracodawcy stosują przepisy prawa pracy, a więc np. gwarancję niedyskryminacji w wynagradzaniu”.

– Zgodnie z przepisami prawa pracy wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy – dodał.

Wiceminister podkreślił również, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach „ustanawia jedynie minimalne kwoty wynagrodzeń zasadniczych i nie wyłącza w żadnym przypadku ogólnych zasad Kodeksu pracy dotyczących ustalania wynagradzania za pracę”.

Nowe pensje minimalne w ochronie zdrowia od 1 lipca

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia i nowe współczynniki pracy od 1 lipca 2022 dołączona do projektu ustawy o najniższych wynagrodzeniach wygląda następująco:

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – 1,45 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 8 210,67 zł brutto
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,29 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 7 304,66 zł brutto
Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – 1,19 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 6 738,41 zł brutto
Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – 0,95 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 379,40 zł brutto
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 1,02- wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 775,78 zł brutto
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 0,94 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 322,78 zł brutto
Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – 0,86 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 869,78 zł brutto
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – 1 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 662,53 zł brutto
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – 0,78 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 416,77 zł brutto
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65 – wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 3 680,64 zł brutto

Dodajmy, że w ustawa o najniższych wynagrodzeniach dotyczy pensji minimalnych – to znaczy, że płace nie mogą być niższe, mogą być natomiast wyższe – powiększone na przykład o dodatki za wysługę lat.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *