Pozew zbiorowy branży fitness trafił do sądu.

wpis w: Zdrowie | 0

Przedstawiciele ok. 150 klubów fitness złożyli pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Przedsiębiorcy domagają się ustalenia, że władze są zobowiązane do wypłaty odszkodowań za zamknięcie klubów fitness w lockdownie.

Na tym etapie do pozwu przystąpiło kilkudziesięciu przedsiębiorców prowadzących około 150 klubów fitness na terenie całej Polski. Kolejni zapowiadają przystąpienie do grupy po rozpoczęciu postępowania sądowego. Te będzie toczyć się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inicjatywa złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa wyszła od Polskiej Federacji Fitness.
Skarb Państwa powinien zapłacić
– Pozew jest skierowany przeciwko Skarbowi Państwa, w tym wypadku reprezentowanemu przez Radę Ministrów i ministra zdrowia. To są organy, które w naszej ocenie ponoszą w imieniu Skarbu Państwa odpowiedzialność za bezprawne działania podjęte względem branży fitness w ramach lockdownów – mówi Interii adw. Wiktor Wesołowski, partner w Kancelarii LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy, która przygotowała pozew.

Jak wyjaśnia Wesołowski, istota powództwa i zarzutów dotyczy rozporządzeń ministra zdrowia i Rady Ministrów, które zakazywały klubom fitness prowadzenia działalności od marca ubiegłego roku z krótkimi przerwami do 28 maja tego roku.

– To pierwszy z planowanych pozwów o ustalenie tego, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, czyli że Skarb Państwa jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań na rzecz przedsiębiorców z branży fitness. Potem oczywiście kwoty konkretnych odszkodowań będą ustalane w odrębnych, indywidualnych postępowaniach, chociażby dlatego, że sytuacja poszczególnych klubów jest różna. To są przedsiębiorcy mający kilka klubów, albo kilkadziesiąt klubów, albo jeden klub. Każdy przypadek jest specyficzny i ten element naszym zdaniem będzie łatwiej i efektywniej przeprowadzić w indywidualnych postępowaniach, co nie zmienia faktu, że istota tego zarzutu jest wspólna dla wszystkich podmiotów, które prowadzą kluby fitness i siłownie – one po prostu zostały zamknięte – wskazuje prawnik.

Oznacza to, że po ustaleniu odpowiedzialności Skarbu Państwa przedsiębiorcy biorący udział w postępowaniu będą w indywidualnych postępowaniach sądowych dochodzić wypłaty odszkodowań obejmujących szkodę rzeczywistą oraz tzw. utracone korzyści.

Argumenty branży

Zdaniem prawników reprezentujących branżę, rozporządzenia covidowe zakazujące działania klubów fitness i siłowni ze względu na pandemię naruszyły konstytucyjne zasady wprowadzania ograniczeń swobody działalności gospodarczej (możliwość wprowadzenia ograniczeń tylko drogą ustawy, zakaz unicestwienia istoty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej).

Dodatkowo w ocenie prawników, rozporządzenia zostały wydane z naruszeniem delegacji ustawowych zawartych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W ustawie brakuje bowiem podstawy do wydania rozporządzenia zakazującego działalności całej branży na terenie Polski.

W pozwie wskazano również, że rozporządzenia wydawane przez władzę, wkroczyły w sferę już uregulowaną innymi przepisami. Chodzi tu o regulacje dotyczące stanów nadzwyczajnych. Według autorów pozwu, doszło do zaniechania polegającego na wprowadzeniu zakazu prowadzenia działalności przez kluby fitness i siłownie przy jednoczesnym niewprowadzeniu na terenie Polski stanu klęski żywiołowej.

Śladem Sądu Najwyższego

Pomocna w batalii sądowej branży fitness może okazać się dotychczasowa linia orzecznicza sądów dotycząca obostrzeń covidowych. – Tych orzeczeń jest już sporo. One są wydawane formalnie w innych procedurach i z trochę innej płaszczyzny kontroli, natomiast my w naszym powództwie powołujemy się na te orzeczenia. Powołujemy się na to, co już dwukrotnie stwierdził Sąd Najwyższy, oceniając rozporządzenia covidowe Rady Ministrów i mówiąc, że one są niezgodne z Konstytucją i stanowią wykroczenie poza delegacje zawarte w ustawie o chorobach zakaźnych. Będziemy dążyli do tego, żeby również w naszym powództwie odszkodowawczym ta linia orzecznicza została potwierdzona i utrzymana – komentuje Wesołowski.

 

źróło: interia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *