Pracodawca sprawdzi czy jesteś zaszczepiony? Konfederacja zablokowała prace nad tym projektem.

wpis w: Zdrowie | 0

W Sejmowej Komisji Zdrowia miało się odbyć w środę, 15 grudnia pierwsze czytanie projektu ustawy, która umożliwi pracodawcy sprawdzenie czy pracownik ma ważny negatywny wyniku tekstu w kierunku SARS-CoV-2, przebył tę infekcję lub został zaszczepiony przeciwko COVID-19. Posiedzenie komisji zostało jednak odwołane.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy przewidującej, między innymi umożliwienie pracodawcy sprawdzenie czy pracownik jest zaszczepiony, miało się odbyć podczas środowego (15 grudnia) posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia
Ponieważ na sali posiedzeń był nadkomplet zainteresowanych tym projektem, w tym osoby, których nie zaproszono na posiedzenie, poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, odwołał posiedzenie
Sali nie chcieli opuścić, m.in. Grzegorz Braun i inni posłowie Konfederacji
Na razie nie wyznaczono nowego terminu wznowienia prac nad tym projektem

„Raz jeszcze proszę, abyśmy przestrzegali pewne rygory sanitarne”

– Raz jeszcze proszę, abyśmy przestrzegali pewne rygory sanitarne. Mamy wytyczne dotyczące organizacji pracy komisji. Są to również kwestie związane z limitem osób. Dlatego proszę, osoby, które nie zostały zaproszone, by opuściły posiedzenie komisji – oznajmił poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia po ogłoszonej wcześniej półgodzinnej przerwie.

Sali nie chcieli opuścić, m.in. Grzegorz Braun i inni posłowie Konfederacji, którzy sprzeciwiają się zapisom tego projektu. Na 15,16 i 17 grudnia zaplanowali pod Sejmem protest w tej sprawie. – Ponieważ na sali jest zbyt wiele osób, w tym są także osoby, które nie zostały zaproszone, dzisiaj posiedzenie komisji się nie obędzie – poinformował w środę poseł Latos.

Termin wznowienia prac nad tym projektem nie został na razie wyznaczony.
Pracodawca ma zyskać możliwość weryfikacji testu, przejścia zakażenia lub zaszczepienia się pracownika

Przypomnijmy, że poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 ma wprowadzić rozwiązania w zakresie:

1. Możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowanych ze środków publicznych.

– Powyższe rozwiązania zapewnić ma swobodny dostęp do nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2 (zarówno finansowanych ze środków publicznych, jak i zapewnianych przez pracodawców).

– Minister zdrowia określał będzie – w drodze rozporządzenia – maksymalną liczbę testów, finansowanych ze środków publicznych, które będą mogły być nieodpłatnie wykonane przez daną osobę w jednostce czasu. Przedmiotowe instytucje normatywne gwarantować mają powszechną możliwość testowania grupy pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą, co skutkować ma zwiększeniem bezpieczeństwa zdrowotnego w tej populacji – czytamy w uzasadnieniu projektu.

2. Możliwości zażądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.Tak pracodawca sprawdzi, czy masz negatywny wynik testu lub jesteś zaszczepiony

– Intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby, niezbędne jest wyposażenie pracodawcy w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy – piszą autorzy uzasadnienia.

Weryfikacja tożsamości odbywać się będzie poprzez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19, przede wszystkim unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo certyfikatu w postaci uproszczonej, tj. uproszczonego certyfikatu, wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą, czego będzie można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *