Premia za szczepienia w poradniach POZ. Prezes NFZ zmienił zarządzenie ws. wypłat

wpis w: Zdrowie | 0

Prezes NFZ wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Premia motywacyjna dla POZ za szczepienia przeciw COVID-19

Zmiana obowiązuje od dzisiaj (17 lutego). Została wprowadzona zarządzeniem nr 22/2022/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podano, po zmianie w zarządzeniu nr 135/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, § 1 w ust. 6 wyrazy „do 15 stycznia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „do 18 lutego 2022 r.”.
Celem zwiększenia wyszczepialności

Wspomniany ustęp zarządzenia dotyczy premii całościowej za 2021 r. wypłacanej jednorazowo w wysokości iloczynu kwoty odpowiadającej najwyższemu osiągniętemu progowi wyszczepienia oraz liczby osób powyżej 12 r.ż. na liście aktywnej danego POZ wg stanu na 1 lipca 2021 r.

Jak podawano w uzasadnieniu zarządzenia z 2021 r. celem zarządzenia jest wypłacanie premii lekarzom POZ za zwiększenie poziomu wyszczepialności pacjentów przeciwko chorobie COVID-19.

W związku z zagrożeniem ponownego wzrostu zachorowalności na chorobę COVID-19 zachodzi konieczność zwiększenia tempa szczepień przeciwko tej chorobie w celu osiągnięcia jak największej odporności populacyjnej.
Premie za zachęcanie pacjentów do szczepień

Minister zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia wypłacenie premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej za osiągnięcie określonego poziomu wszczepienia populacji objętej opieką przez danego świadczeniodawcę.

Premie te mają zmotywować POZ do podjęcia działań zmierzających do zachęcenia osób objętych przez nie opieką w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, podlegających szczepieniom przeciwko chorobie COVID-19 (osoby powyżej 12 r.ż.), do poddania się temu szczepieniu. POZ będą mogły otrzymać premie cząstkowe po 30 września i po 31 grudnia 2021 r. oraz premię całościową za 2021 r.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *