Premier Tusk powołał nową Rzeczniczkę Małych i Średnich Przedsiębiorców

wpis w: Zdrowie | 0

Premier Donald Tusk, na wniosek ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka, powołał Agnieszkę Majewską na Rzeczniczkę Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zastąpiła na tym stanowisku Adama Abramowicza. Wcześniej była pełnomocniczką terenową Rzecznika MŚP w Gdańsku.- Jestem przekonany, że pani Agnieszka Majewska, jako Rzecznik MŚP, będzie podejmowała aktywne działania na rzecz przedsiębiorców. Będzie dla nich nie tylko wsparciem w codziennych sprawach, ale także łącznikiem i głosem między nimi a administracją rządową – stwierdził cytowany w komunikacie MRIT szef resortu Krzysztof Paszyk.Jak podał resort, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powoływany jest na sześcioletnią kadencję przez premiera na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.”Rzecznik MŚP ma chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji” – zaznaczono w informacji.

Doświadczenie Rzeczniczki MŚP

Jak podaje biuro Rzeczniczki MŚP, Agnieszka Majewska ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała stopień magistra administracji, a także studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskała stopień magistra prawa. W 2010 r. następczyni Adama Abramowicza zdała egzamin sędziowski oraz uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku.Agnieszka Majewska doświadczenie zawodowe zdobywała, świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców, a także realizując kilkunastoletni staż w wymiarze sprawiedliwości, przede wszystkim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – podaje resort rozwoju.Do głównych zadań Rzecznika MŚP należy: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców, działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

źródło:money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *