Reforma szpitali. Te placówki mogą otrzymać kategorię „D” i trafić do restrukturyzacji LISTA.

wpis w: Zdrowie | 0

Związek Miast Polskich przedstawił symulację dotyczącą kategoryzacji szpitali. Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa przewiduje nadanie szpitalom kategorii od A (najlepsze) do D (najgorsze). Szpitale kategorii C i D zostaną poddane obowiązkowemu nadzorowi centralnemu.
Reforma szpitali. Powstała symulacja kategoryzacji placówek

Jak przypomina Portal Samorządowy, „projekt ustawy z dnia 29 grudnia 2021 r. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zawiera szereg elementów budzących niepokój JST”. JST, czyli jednostki samorządu terytorialnego, są organami założycielskimi szpitali działających jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i będące właścicielami spółek kapitałowych.

Związek Miast Polskich udostępnił symulację resortu zdrowia. To robocze zestawienie, które organizacja otrzymała od wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego. Dokument jest rezultatem ustaleń podjętych podczas posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Gdyby ww. ustawa weszła w życie to szpitale kategorii C zostaną objęte „miękką restrukturyzacją”, a w kategorii D pojawi się „komisarz”! – ostrzega Związek Miast Polskich.
Z kolei w ocenie niektórych samorządowców – podaje Portal Samorządowy – reforma ma na celu centralizację szpitalnictwa.

Z dokumentem „Symulacja przyznania podmiotom szpitalnym kategorii, o których mowa w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na podstawie danych za 2020 r.”
Kategorie szpitali: A, B, C, D. Co oznaczają?

Zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictw przewidywane kategorie to:
Kategoria A. Zostanie przyznana szpitalowi w dobrej sytuacji finansowej, który spełnia poniższe warunki łącznie:

wskaźnik rentowności działalności operacyjnej wynosi ponad 0,0 proc.;
wskaźnik płynności szybkiej wynosi ponad 1,00;
wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem wynosi mniej niż 0,2 proc.;
wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem jest niższy niż 30,0 proc.

Kategoria B. Zostanie przyznana szpitalowi wymagającemu wdrożenia działań optymalizacyjnych, który z uwagi na swoją sytuację finansową nie kwalifikuje się do kategorii A, C lub D.

Kategoria C. Zostanie przyznana szpitalowi wymagającemu wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, który nie kwalifikuje się do kategorii D oraz, w przypadku którego spełniony będzie warunek z punktu 1 lub 2:

wskaźnik rentowności działalności operacyjnej jest niższy niż -2,0 proc. i jednocześnie wskaźnik płynności szybkiej jest niższy niż 0,70;
wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem jest wyższy niż 5 proc. i jednocześnie niższy lub równy 15 proc.

Kategoria D. Zostanie przyznana szpitalowi wymagającemu pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w przypadku którego wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem będzie wyższy niż 15 proc. lub, w przypadku którego spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

wskaźnik rentowności działalności operacyjnej jest niższy niż -5,0 proc.;
wskaźnik płynności szybkiej jest niższy niż 0,35;
wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem jest wyższy niż 50 proc.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *