Skarbówka zajrzy nam na konto. Robić porządki czy zamknąć ROR?

wpis w: Zdrowie | 0

Od 1 lipca skarbówka zyska wgląd w nasze konta bankowe. KAS twierdzi, że będzie sięgać po ten instrument tylko w uzasadnionych przypadkach. Czy i jak przygotować się do wejścia w życie nowego prawa?
KAS zyska dostęp do informacji z rachunków bankowych już w momencie samego wszczęcia postępowania przygotowawczego – a nie jak do tej pory – po postawieniu osobie fizycznej zarzutów
Należy pamiętać, że nawet po zamknięciu rachunku bankowego, instytucje finansowe przechowują dane przez pięć lat. Nie ma więc większego sensu zamykać przed 1 lipca rachunków, które z różnych względów chcemy ukryć
Warto jednak w przyszłości zachować większą czujność i staranność – zarówno w zakresie płatności dokonywanych, jak i otrzymywanych, np. poprzez precyzyjne określanie tytułów przelewów
Możliwość uzyskania wglądu w konta Polaków daje Krajowej Administracji Skarbowej Polski Ład. W ramach zmian zaproponowanych w ustawie nowelizującej przepisy przyjęto zapis mówiący, że każdy naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł żądać od banków informacji o kontach nawet na etapie postępowania prowadzonego w sprawie.– Omawiana zmiana istotnie poszerza uprawnienia organów podatkowych. Organy będą mogły uzyskać szerokie informacje w zakresie rachunków bankowych posiadanych przez obywateli, w tym m.in. o stanach czy obrotach rachunków, już w momencie samego wszczęcia postępowania przygotowawczego – a nie jak do tej pory – po postawieniu osobie fizycznej zarzutów – zauważa Magdalena Pieślak, menedżer w Crido.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach

Po zmianach organy KAS będą miały dostęp do informacji bankowych w przypadku, gdy prowadzą postępowanie przygotowawcze, niezależnie albo zanim zostaną wszczęte procedury podatkowe: kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa, postępowanie. Przedstawiciele biura prasowego resortu finansów przypominają, że naczelnik urzędu skarbowego może prowadzić równolegle i niezależnie dwa postępowania: kontrolne lub podatkowe i postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej.– Organy KAS prowadzą takie postępowanie jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego. Dlatego zmieniony przepis ustawy o KAS nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa – słyszymy w resorcie.Zdaniem przedstawicieli resortu podatnicy nie muszą się obawiać o nadużywanie wprowadzonej zmiany przepisów. – Dane przekazywane przez banki są chronione tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ustawy Ordynacja podatkowa – słyszymy. Bez wiedzy podatnika

Wątpliwości co do nowego przepisu jest jednak sporo. – Nowelizacja przepisu niewątpliwe ułatwia organom podatkowym dostęp do danych dotyczących rachunków bankowych osób fizycznych i może stwarzać ryzyko, iż dane te będą wykorzystywane do czynności analitycznych urzędów i potwierdzania różnych domniemanych nieprawidłowości jeszcze przed wszczęciem kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej – zauważa Magdalena Pieślak, menedżer w Crido.

Do tego, jak informuje, organy będą mogły weryfikować kwoty wpływów i łatwo ustalać, czy nie dochodzi do istotnych zaniżeń podatkowych – i to bez wiedzy obywatela o tym, iż jego konta są „prześwietlane”. – Podatnik nie jest nawet informowany o wszczęciu postępowania „w sprawie”. Z pewnością wskutek omawianych zmian uszczerbku doznaje ochrona prywatności obywateli – twierdzi Magdalena Pieślak. Lepiej pilnować konta

Do wchodzącej w życie zmiany nie trzeba się w jakikolwiek sposób przygotowywać. Nie każdego urząd skarbowy zacznie od razu kontrolować. Nie ma też większego sensu zamykać rachunków bankowych, które, według nas, mogą zainteresować skarbówkę. Należy pamiętać, że nawet jeśli konto zostało zamknięte, bank ma obowiązek przechowywać informacje na jego temat. Ma to związek z przepisami Ustawy o rachunkowości. Ustawa nakazuje przechowywanie danych przez pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane informacje.Aby nie narazić się skarbówce, warto jednak dbać o to, jak opisywane są transakcje, które wykonujemy w ramach rachunków bankowych. – Zalecana jest większa czujność i staranność – zarówno w zakresie płatności dokonywanych, jak i otrzymywanych, np. poprzez precyzyjne określanie tytułów przelewów. Powinno to służyć ograniczaniu niepotrzebnych kontroli, które mogą być wszczynane na bazie informacji dotyczących rachunków bankowych – mówi Magdalena Pieślak, menedżer w Crido.

żródło: businessinsider.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *