Składka zdrowotna i chorobowa na nowych zasadach w marcu 2022. Łatwo o pomyłkę.

wpis w: Zdrowie | 0

Ile wynosi składka zdrowotna, a ile składka chorobowa w marcu 2022? Niektóre osoby błędnie utożsamiają ze sobą składkę zdrowotną ze składką chorobową. Są to zupełnie odmienne składki, które dotyczą różnych świadczeń. Czym w takim razie się różnią?
Składka zdrowotna jest świadczeniem obowiązkowym, które oznacza prawo do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej na terenie całej Polski
Natomiast składka chorobowa jest dobrowolna – płatnik może, ale nie musi zdecydować się na jej opłacanie
Warto pamiętać, że do opłacania składki zdrowotnej są zobligowani pracodawcy. Składka ta przysługuje również m.in. uczniom/studentom, emerytom czy rolnikom
Z kolei składkę chorobową można odliczyć od dochodu albo zaliczyć do kosztów – nie jest to możliwe przy składce zdrowotnej
Składka zdrowotna – kogo dotyczy?

Już na wstępie warto przypomnieć, że składka zdrowotna (zwana także ubezpieczeniem zdrowotnym) jest obowiązkowa. Składka ta oznacza objęcie ochroną zdrowia i prawem do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej na terenie całej Polski. Jak przypomina interia.pl, do opłacenia tej składki zobowiązani są pracodawcy, jeśli zatrudniani są pracownicy, a także przedsiębiorcy.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje także:

emerytów,
rencistów,
studentów/uczniów,
osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy,
rolników,
osoby zatrudnione na umowie zleceniu albo umowie agencyjnej.
Ile wynosi składka zdrowotna i jakie są terminy?

Jak wyjaśnia interia.pl, do końca 2021 roku przedsiębiorca miał prawo do zadeklarowania kwoty ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie mogła ona być niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale minionego roku.

Jednakże wszystko zmieniły przepisy Nowego Ładu. W związku z tym wysokość składki zdrowotnej jest zależna od formy opodatkowania:

rozliczenie według skali podatkowej i podatku liniowego – podstawę stanowi osiągnięty dochód,
karta podatkowa – podstawę wynosi minimalne wynagrodzenie,
rRyczałt – wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od osiąganego przychodu.

Jeszcze do końca 2021 roku termin płatności składki zdrowotnej wypadał na 10 dzień każdego miesiąca, ale także i tutaj Polski Ład zmienił harmonogram. Interia.pl przypomina, że obecnie ubezpieczenie zdrowotne należy zapłacić w terminach:

do 15 dnia następnego miesiąca – w przypadku podatników posiadających osobowość prawną,do 20 dnia następnego miesiąca – w przypadku pozostałych płatników.
Składka chorobowa. Kto może z niej korzystać?

W przeciwieństwie do składki zdrowotnej, składka chorobowa jest dobrowolna. Tym samym płatnik może, ale nie musi zdecydować się na jej opłacenie. Jeżeli jednak podejmie tę decyzję, wówczas ZUS zapewnia wypłatę:

zasiłku chorobowego,
zasiłku rehabilitacyjnego,
zasiłku macierzyńskiego,
zasiłku opiekuńczego.
le wynosi składka chorobowa?

Jak podkreśla interia.pl, wysokość składki chorobowej jest zmienna – wynosi 2,45 proc. podstawowego wymiaru składki, a jej wartość jest corocznie ogłaszana przez ZUS.

W tym roku zaś, przy opłacaniu standardowych składek, wynosi ona 3 553,20 zł – oznacza to, że minimalna wysokość składki chorobowej w 2022 roku to 87,05 zł.

Składkę chorobową można odliczyć od dochodu albo zaliczyć do kosztów, co nie jest możliwe w przypadku składki zdrowotnej.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *