Towarzystwa lekarskie zwierają szyki w obronie prof. Tomasza Grodzkiego

wpis w: Pozostałe | 0

23 towarzystwa naukowe uczestniczące w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (KPTL) poparły pismo i apel Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów do KRRiT w obronie prof. Tomasza Grodzkiego. Akcja, mająca wyrazić sprzeciw wobec dyskredytowania marszałka Senatu, jest prowadzona trzeci dzień.

W KPTL, która działa od 11 lat, uczestniczy 100 Towarzystw. Jest to forum opinii, na którym regularnie spotykają się prezesi polskich towarzystw lekarskich. Poparcie dla listu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów wyraziły już 23 towarzystwa.

„Akcja trwa trzeci dzień i poparcie już jest duże. Sądzę, że lista będzie się wydłużać. Prezesi porozumiewają się z zarządami towarzystw, na czele których stoją” – powiedział prof. Romuald Krajewski, koordynator Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich.

Jak udało nam się ustalić, dotychczas apel w obronie marszałka Senatu poparły:

 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Endodontyczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
 • Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
 • Polskie Towarzystwo Bioetyczne
 • Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Na tym nie koniec, bo 10 stycznia głos w sprawie prof. Tomasza Grodzkiego zabrało prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W stanowisku w sprawie materiałów medialnych dotyczących marszałka Senatu napisano:

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dezaprobatą przyjmuje kolejną kampanię medialną skierowaną przeciwko lekarzowi. Ofiarą tej medialnej nagonki jest tym razem prof. Tomasz Grodzki, który od kilku miesięcy pełni funkcję Marszałka Senatu RP. Po raz kolejny media przypuszczają atak na lekarza na podstawie anonimowych i niepotwierdzonych doniesień, jednocześnie ferując wyroki w tej sprawie. Moment i osoba, która pada ofiarą tej kampanii, pozwala nam przypuszczać, że jej podłoże nie ma charakteru merytorycznego, a jej celem jest zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej profesora Tomasza Grodzkiego, wybitnego polskiego torakochirurga, jako człowieka i lekarza. Profesor Tomasz Grodzki od wielu lat cieszy się w środowisku medycznym ogromnym autorytetem dzięki swojej wiedzy fachowej i postawie etycznej. Do żadnego z organów samorządu lekarskiego nie wpłynęła skarga na działalność zawodową profesora Tomasza Grodzkiego przed objęciem przez Niego funkcji Marszałka Senatu RP. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że podobna kampania skierowana przeciwko innemu lekarzowi nie tak dawno spowodowała drastyczny spadek liczby przeszczepień w Polsce. Oburzeniem napawa, że w kampanii aktywnie uczestniczą media, w tym szczególnie publiczne, które mają służyć społeczeństwu, a nie czyimkolwiek partykularnym interesom. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się natychmiastowego zakończenia tej nieuczciwej kampanii”.

Stanowisko zostało podpisane przez prezesa NRL prof. Andrzej Matyję i sekretarza NRL Marka Jodłowskiego.

źródło: pulsmedycyny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *