W polskiej diabetologii w 2019 r. nie brakowało wydarzeń ważnych i ciekawych

wpis w: Pozostałe | 0

2019 r. w diabetologii podsumowuje prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Mijający rok w polskiej diabetologii obfitował w ciekawe i ważne wydarzenia. Cukrzyca była motywem przewodnim wielu kampanii społecznych i medialnych. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) patronowało i było zaangażowane w realizację wielu z nich.

Corocznym ważnym wydarzeniem jest publikacja zaktualizowanych Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę. Tak jest od 2005 roku i tak było w styczniu 2019 roku.

Rok 2019 to szersze otwarcie Polski na nowe technologie. Działa Szkoła Pompowa PTD i coraz większa grupa diabetologów dokształca się w tematach nowych technologii. Koordynatorem szkoły jest prof. Tomasz Klupa i to z jego inicjatywy powstało oraz zostało opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” stanowisko odnoszące się do leczenia insuliną w modelu pętli zamkniętej i technologii DIY (Do-It-Yourself).

Największym wydarzeniem w polskiej diabetologii jest coroczny Zjazd PTD. W 2019 roku był to Jubileuszowy XX Zjazd, który odbył się 16-18 maja w Lublinie. Gościem specjalnym był prof. Ralph DeFronzo, jeden z najwybitniejszych naukowców i opinioliderów w zakresie cukrzycy typu 2.

Podczas Europejskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyły się dwie znaczące debaty na temat cukrzycy. Upubliczniony został również raport „Znaczenie nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą”.

W trakcie Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą było kilka mocnych akcentów polskich, w tym zaprezentowano wyniki badania PolPeDiab, które wskazują, że dzieci, młodzież i młodzi dorośli w Polsce osiągają wyniki HbA1c lepsze niż średnia europejska.

Jak zawsze, ważne były decyzje resortu zdrowia związane z refundacją leków. W 2019 roku na liście leków refundowanych pojawiły się nowe preparaty insuliny. Mocnym akcentem była refundacja flozyn. To przełom w terapii cukrzycy typu 2, która pozostawała refundacyjnie zaniedbana od wielu lat. Podstawą bezpiecznej insulinoterapii jest monitorowanie glikemii i tu poczyniony został ważny kolejny krok refundacyjny systemu FreeStyle libre dla limitowanej wiekowo grupy chorych na cukrzycę typu 1 (tj. od 4. do 18. roku życia). Pozostaje mieć nadzieję, że dobre decyzje refundacyjne będą miały dalszy ciąg w niedalekiej przyszłości.

Listopad to miesiąc, w którym szczególnie dużo mówi się o cukrzycy z racji obchodzonego 14 listopada Światowego Dnia Cukrzycy. W Polsce odbyło się wiele wydarzeń lokalnych, a centralna uroczystość została zorganizowana przez PTD 7 listopada w Pałacu Prymasowskim. Była to debata pod hasłem „Cukrzyca — w rodzinie siła”.

W roku 2019 opublikowano kilka ważnych raportów odnoszących się do cukrzycy w Polsce. W łączności z obchodami ŚDC prof. Tomasz Zdrojewski zaprezentował „Najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia i kosztów cukrzycy w Polsce”. W listopadzie opublikowany został także raport NFZ o zdrowiu — cukrzyca.
Liczba 3 mln chorych w Polsce, roczna zachorowalność i zgony z powodu cukrzycy są alarmujące. Potrzeba zwiększenia skuteczności działań prewencyjnych i poprawy opieki nad chorymi na cukrzycę, aby wyhamować rosnącą skalę problemu.

Na koniec pragnę podkreślić aktywności promujące zdrowy styl życia — liczne kampanie społeczne i wydarzenia sportowe. Rok 2019 obfitował w imprezy w zdrowym duchu rywalizacji sportowej, demonstrujące i promujące aktywność fizyczną, która jest ważnym narzędziem w prewencji i leczeniu cukrzycy. Odbyły się m.in.: II Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Dzieci z Cukrzycą, II Mistrzostwa Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą, piłkarski obóz sportowy w Kleszczewie, Mistrzostwa Lekkoatletyczne „Lekka na słodko” i specjalny bieg w Krynicy „1 km dalej od cukrzycy”. W Tour de Pologne Amatorów zauważony został sukces drużyny mojacukrzyca.pl.

Koniec roku słusznie skłania do podsumowań, ale rodzi także plany na przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy w roku 2019 kreowali ciekawe i ważne wydarzenia w polskiej diabetologii i z ufnością kieruję myśli ku przyszłości, aby to, co dobre się zadziało, dalej trwało.

źródło: pulsmedycyny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *