Ważne zmiany w reklamie leków. Jest projekt rozporządzenia MZ.

wpis w: Zdrowie | 0

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zmiany w przepisach o reklamie leków. Wprowadza trzy wersje ostrzeżeń, które będą musiały towarzyszyć reklamie leku. 8 kwietnia projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji.Ważne zmiany w reklamie leków. Trzy wersje ostrzeżeń zamiast jednego

Minister Zdrowia opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych.

Reklama leku kierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej, wizualnej lub dźwiękowej musi zawierać jedno z trzech ostrzeżeń:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W zależności od formy przekazu, ostrzeżenie:

umieszcza się w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 1- lub 20 proc. jej powierzchni;
umieszcza się w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;
musi być odczytane w sposób wyraźny w języku polskim i ukazywać się na ekranie nie krócej niż 8 sekund.
Dodatkowe zasady:

reklama danego produktu leczniczego jest prowadzona w taki sposób, że każda nowa wersja reklamy jest emitowana z wykorzystaniem innego z ostrzeżeń, z uwzględnieniem posługiwania się wszystkimi rodzajami ostrzeżeń
w przypadku reklamy w formie wizualnej obejmującej więcej niż jedną stronę, ostrzeżenie umieszcza się na pierwszej stronie.
6 miesięcy na emisję reklamy na starych zasadach

Skąd te zmiany? W ocenie resortu zdrowia, obecne ostrzeżenie „nie wykazuje potencjału do budowania pożądanych postaw u odbiorców służących bezpieczeństwu stosowania produktów leczniczych zgodnie z ulotką”.

Proponowana zmiana ma „budować u odbiorcy pożądany nawyk konieczności zapoznawania się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania, która zawiera informacje dotyczące bezpiecznego dawkowania, stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz z wszelkimi przeciwwskazaniami do stosowania produktu leczniczego”.

Resort zwraca też uwagę, że dotychczasowe ostrzeżenie spowodowało znużenie jego treścią. Przez co odbiorca reklamy mógł ignorować jego treść, gdyż słyszał lub czytał takie ostrzeżenie wielokrotnie.

Wprowadzenie ostrzeżenia w trzech różniących się wersjach, lecz z zachowaniem głównego przekazu, ma zwrócić uwagę odbiorcy na nowy element reklamy oraz zawarty w nim przekaz.Bez obowiązku wskazywania przeciwwskazań do stosowania leków w reklamie

W nowelizacji przepisów odstąpiono od obowiązku wskazywania przeciwwskazań do stosowania leków w reklamie. W ocenie ministerstwa, tekst odnoszący się do przeciwwskazań jest niezrozumiały dla odbiorcy, często jest odczytywany w sposób szybki i zawiera wiele danych, które i tak nie zostaną zapamiętane przez odbiorcę.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będzie mogła być emitowana jeszcze przez 6 miesięcy od daty nowelizacji.

źródło: rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *