Wybitni lekarze odznaczeni Orderem Odrodzenia Polski

wpis w: Pozostałe | 0
Odznaczeni Orderami Odrodzenia Polski kardiolodzy – od lewej: prof. Andrzej Kutarski, prof. Marcin Demkow, prof. Zbigniew Chmielak, prof. Adam Witkowski (foto: materiały prasowe Salus Public Relations)

W Pałacu Prezydenckim wręczone zostały jedne z najważniejszych odznaczeń państwowych – Ordery Odrodzenia Polski. Wśród odznaczonych znaleźli się również wybitni lekarze.

19 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. W dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie),
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie),
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu),
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie);

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia, za działalność społeczną:

 • prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, specjalista stomatologii zachowawczej i dziecięcej;

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych:

 • prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek (Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu),
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie),
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – SPCSK w Warszawie),
 • prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Nowakowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu),
 • prof. dr hab. n. med. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska (Samodzielna Pracownia Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny),
 • prof. dr hab. n. med. Jacek M. Witkowski (Katedra i Zakład Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • prof. dr hab. n. farm. Barbara Zielińska-Psuja (Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu);

za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia publicznego:

 • lek. Bożena Kaniak (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu).

Order Odrodzenia Polski – Polonia Restituta – to ustanowione w 1921 r. przez Sejm Rzeczypospolitej, najwyższe po Orderze Orła Białego odznaczenie państwowe, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

źródło: pulsmedycyny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *