Zapukają do drzwi. Kontrole w całym kraju

wpis w: Pozostałe | 0

Sezon grzewczy w pełni. Właściciele domów i mieszkań mogą spodziewać się kontroli pieca. Kontrolerzy mają prawo wejść na prywatną posesję i m.in. zapytać o typ ogrzewania, a nawet zajrzeć do pieca i pobrać próbki popiołu.

Kontrole pieców zazwyczaj prowadzone są wyrywkowo, jednak zdarzają się takie, które wynikają ze zgłoszenia. Mogą je przeprowadzać legitymujący się odpowiednimi dokumentami strażnicy miejscy/gminni, urzędnicy z urzędu marszałkowskiego, gminy, miasta czy powiatu. Takie kontrole to element działań służących walce ze smogiem.

– Kontrolujemy, informujemy, ale także karzemy, gdyż problem spalania odpadów i nieprzestrzegania przepisów uchwały antysmogowej nadal występuje – podkreśla Waldemar Forysiak, zastępca komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.

Ustawą z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 rząd dopuścił możliwość spalania paliw stałych do tej pory zabronionych, czyli m.in.:

  • węgla brunatnego,
  • produktów w postaci stałej, otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczonych do spalania, np. koksu czy kostki z miału z węgla kamiennego.

Strażnika miejskiego lub urzędnika upoważnionego do przeprowadzania kontroli należy wpuścić na posesję i jeżeli tego żąda również do domu. Mówi o tym wprost art. 379 ust. 6. ustawy o ochronie środowiska.

Niewpuszczenie kontrolera jest złamaniem prawa. W takiej sytuacji urzędnik może wezwać policję. Za utrudnianie lub udaremnienie kontroli grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Czym nie można palić w piecu?

Absolutnie niedopuszczalne jest spalanie wszelkich odpadów, czyli np. plastikowych butelek, płyt, mebli, ram okiennych, zarówno wykonanych z plastiku, jak i tych drewnianych, lakierowanych oraz opon. – Żadne wypowiedzi polityków czy innych osób tego nie zmieniają i apelujemy, żeby wrocławianie o tym pamiętali dla zdrowia nas wszystkich – podkreśla Piotr Szereda, oskarżyciel publiczny Straży Miejskiej Wrocławia.

W 2021 r. wrocławscy strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 7,5 tys. kontroli i wystawili 149 mandatów na kwotę ponad 45 tys. zł. Skontrolowano w sumie ponad 4200 pieców. W 2020 r. licznik wskazał blisko 5 tys. kontroli, ponad 200 wykroczeń i 169 mandatów na łączną kwotę ponad 46 tys. złotych.

źródło: o2.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *