Zmiany w reklamach leków. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw

wpis w: Zdrowie | 0

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Główną zmianą jest nowa treść ostrzeżenia, która będzie musiała pojawić się w reklamie leku.Zmiany w reklamach leków. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw

25 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Przepisy – jak wskazano – wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Najważniejszą zmianą jest nowa treść ostrzeżenia, które będzie musiało być zawarte w reklamie leku. W rozporządzeniu wskazano trzy jego formy:
1.„To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.” albo
2. „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.”, albo
3.„To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.”,

Każda nowa wersja reklamy będzie musiała być emitowana z wykorzystaniem innego z ostrzeżeń, z uwzględnieniem posługiwania się wszystkimi rodzajami ostrzeżeń. W przypadku reklamy w formie wizualnej obejmującej więcej niż jedną stronę, ostrzeżenie trzeba umieścić na pierwszej stronie.

Co ważne, w rozporządzeniu doprecyzowano, że reklama, której emisję rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i która
nie spełnia nowych wymogów, może być rozpowszechniana po tym dniu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.

źródło; rynek zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *