Spotkanie z Komisją Europejską

wpis w: Pozostałe | 0

Obecnie pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE trwają uzgodnienia co do kształtu przyszłych podstaw prawnych dla perspektywy finansowej 2021-2027. Marszałek Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, by omówić założenia przyszłego RPO WM.

Pielęgniarki i ratownicy medyczni mówią dość. Chcą postawić tamę agresji pacjentów

wpis w: Pozostałe | 0

Agresja pacjentów wobec białego personelu nie słabnie. Życie pokazuje, że zapisy prawne, które gwarantują białemu personelowi na służbie identyczne uprawnienia jak funkcjonariuszom publicznym, nie spełniają swojej roli. Przedstawiciele zawodów medycznych ratunek widzą m.in. w bezwzględnych karach więzienia dla sprawców napaści … Continued